Spacer.gif To jest biografia osoby noszącej chińskie nazwisko Wang.

Wang Fuzhi (ur. 1619, zm. 1692[1]) – uczony z czasów dynastii Ming oraz Qing. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych konfucjanistów tego okresu[2].

Wang Fuzhi
Ilustracja
Nazwisko chińskie
Pismo uproszczone 王夫之
Pismo tradycyjne 王夫之
Hanyu pinyin Wáng Fūzhī
Wade-Giles Wang Fu-chih

Uczestniczył w walkach z Mandżurami. W 1648 zbiegł z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi i ukrył się w stronach rodzinnych. Zajął się wówczas analizą Księgi Przemian. Zastanawiał się również nad przyczynami upadku państwowości chińskiej[3]. Uważał, że jedną z jej głównych przyczyn były wpływy buddyzmu i taoizmu niszczące myśl konfucjańską oraz przyczyniające się do rozwoju patologicznych zjawisk w życiu publicznych. Przedmiotem jego szczególnej krytyki była buddyjska teza o iluzoryczności świata. Wang twierdził, iż zniechęca ona do wszelkiej aktywności, co negatywnie wpływa na całe społeczeństwo[4].

Krytykował również buddyjski pogląd o absurdalności świata, dowodząc, że składają się nań rzeczy stałe, wzajemnie dostarczające sobie oparcia. Przeciwieństwa zaś, których istnienie możemy zaobserwować, wzajemnie się uzupełniają i urzeczywistniają[5].

Zajmował się także filozofią historii. W swoich uwagach do Zwierciadła wspomagającego rządzących Sima Guanga analizował dzieje stosunków między Hanami a ludami stepowymi. Tematyką tą zajmował się też w Żółtej Księdze (1656)[6]. Z innych jego dzieł podejmujących tematykę historyczną można wymienić trzy komentarze do Kronik Królestwa Lu oraz broszurę Czekając na wyjaśnienia (stwierdził w niej, że lektura publikacji historycznych pozwala na poszerzenie własnej kultury[7]).

PrzypisyEdytuj

  1. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 311. ISBN 978-83-922634-2-5.
  2. Encyklopedia historyczna świata. T. III. Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 2000, s. 270. ISBN 83-85909-61-3.
  3. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 311-2. ISBN 978-83-922634-2-5.
  4. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 312-3. ISBN 978-83-922634-2-5.
  5. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 313. ISBN 978-83-922634-2-5.
  6. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 321. ISBN 978-83-922634-2-5.
  7. Jacques Gernet: Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność. Warszawa: Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 323. ISBN 978-83-922634-2-5.