Wielkoskrzydłe, żylenice, zabarwice (Megaloptera) – rząd owadów z przeobrażeniem zupełnym.

Wielkoskrzydłe
Megaloptera
Ilustracja
Corydalus cornutus
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

zwierzęta

Gromada

owady

Nadrząd

Neuropterida

Rząd

wielkoskrzydłe

Imago wielkości ok. 2,5–3 cm, ciemno ubarwione, ma dwie pary skrzydeł z licznymi żyłkami. Owady dorosłe spotkać można latem w pobliżu zbiorników wodnych, siedzące na roślinności. Samice zazwyczaj kopulują z kilkoma samcami. Jaja składają na nadwodnych liściach i łodygach roślin. Wylęgające się larwy spadają wprost do wody. Larwy prowadzą wodny tryb życia, są drapieżne, żywią się larwami owadów wodnych (głównie ochotkowate), małymi mięczakami (groszkówka), płazińcami i obleńcami. Występują na dnie mulistym. Larwy mają segmentowane i orzęsione skrzelotchawki, będące przekształconymi odnóżami odwłokowymi. Rozwój larwalny trwa zazwyczaj dwa lata i występuje 9 stadiów larwalnych. Przepoczwarczenie odbywa się na lądzie, czasem dość daleko od brzegu zbiornika wodnego. Aparat gębowy larw i dorosłych typu gryzącego.

Znanych jest około 300 gatunków grupowanych w rodzinach:

Przedstawiciele żyjący w Polsce:

Zobacz też edytuj

owady Polski