Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2010-03

Nominacje (1-7 marca 2010 r.)Edytuj

Wybór arbitrów (8-21 marca 2010 r.)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 5 głosów poparcia i potwierdzili chęć kandydowania.

Zasady wyboru arbitrówEdytuj

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii,
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 grudnia 2009 roku (3 miesiące przed nominacjami).

Arbitrami zostaje czterech kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania.
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo głos wstrzymujący).

  • wybrani arbitrzy zastąpią czterech arbitrów, którym kończy się kadencja i będą oni sprawowali funkcję arbitrów przez najbliższy rok, czyli do marca 2011 roku.
  • w razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, przechodzi kandydat o dłuższym stażu w Wikipedii.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 21 mar 2010 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat Za Przeciw Wstrzymuje się Netto
Elfhelm 79 2 0 77
Wiktoryn 56 1 1 55
Magalia 56 4 4 52
JDavid 44 0 3 44
Nedops 32 1 4 31
wszystkie głosy +/- na jednej stronie