Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2011-03

Nominacje (1–5 marca 2011 roku)

Wybór arbitrów (6–12 marca 2011 roku)

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Zasady wyboru arbitrów

Wybory rozpoczynają się 6 marca 2011 o godzinie 00:00 (CET), a kończą się 12 marca 2011 o godzinie 24:00 (CET).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 stycznia 2011 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje czterech kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią czterech arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do marca 2012 roku.

Głosowanie

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 mar 2011 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Wpedzich 74 5 0 69
TR 39 2 0 37
Ented 39 4 0 35
Witold1977 36 3 0 33
Stefaniak 36 9 0 27
Patrol110 41 19 0 22
Lukasz Lukomski 28 15 2 13
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie