Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. return on equity, ROE, stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego) – wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych.

W polskich warunkach określa ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć spółce z jednego złotego kapitałów własnych[1]. Obliczając ROE, liczy się zysk za dany okres do stanu kapitałów własnych na początek danego okresu.

Zysk netto przez kapitał własny wyrażony w % = ROE


Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja przedsiębiorstwa. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Artur Paździor: Biznes plan. Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa. Lublin: WSPA, 2010, s. 45.