Wyżyna Mołdawska

Mapa fizycznogeograficzna Mołdawii

Wyżyna Mołdawska (rum. Podişul Moldovei) – wyżyna we wschodniej Rumunii. Wyżyna jest rozcięta dolinami Seretu, Prutu i mniejszych rzek. Główne miasto to Jassy.

Wyżynę ograniczają: