Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku

Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku – zostały przeprowadzone 12 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 26 listopada.

Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory samorządowe

Data przeprowadzenia

12 listopada 2006 (I tura); 26 listopada 2006 (II tura)

Data zarządzenia

11 września 2006
przez: Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego[1]

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Koszt

118 077 466 zł[2]

Głosowanie
poprzednie:
wybory 2002
następne:
wybory 2010
Strona internetowa
Portal Polska

Zarządzenie wyborów Edytuj

Wydając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149 – z dnia 12 września 2006 r.), premier zarządził wybory na dzień 12 listopada 2006.

Kalendarz wyborczy Edytuj

 
Kampania wyborcza
 • 11 września 2006 – premier Jarosław Kaczyński rozpisał wybory samorządowe na 12 listopada 2006, określając jednocześnie kalendarz wyborczy
 • 23 września 2006 – ostatni dzień terminowego rozplakatowania obwieszczeń o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym i siedzibach terytorialnych komisji wyborczych
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez partie polityczne, koalicyjne komitety wyborcze, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wyborców
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
 • 28 września 2006 – ostatni dzień powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) komisji wyborczych
 • 8 października 2006 – ostatni dzień na utworzenie obwodów głosowania
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania list kandydatów na radnych; terytorialne komisje wyborcze zarejestrowały ponad 250 tys. kandydatów
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania umów o utworzeniu grupy list kandydatów na radnych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień rozplakatowania obwieszczenia o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień do powołania obwodowych komisji wyborczych
 • 11 listopada 2006, godz. 00:00 – koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej
 • 12 listopada 2006 – głosowanie
 • 26 listopada 2006 – II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Regulacje prawne Edytuj

Wybory do rad gmin i powiatów oraz do sejmików wojewódzkich Edytuj

Zasady przeprowadzania wyborów do rad regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z późn. zm.).

Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Edytuj

Wybory te są regulowane przez ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Uczestnictwo w wyborach obywateli Unii Europejskiej innych niż obywatele RP Edytuj

Według dyrektywy Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, art. 1 pkt 3) po raz pierwszy prawo do głosu w wyborach do rad gmin (w Warszawie również dzielnic) oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przysługuje również obywatelowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania gminy, oraz który został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców członkowskich Unii Europejskiej.

Numery list wyborczych Edytuj

Lista ogólnopolska Edytuj

numer listy komitet wyborczy liczba radnych w skali kraju
1 Polskie Stronnictwo Ludowe 4840
2 Liga Polskich Rodzin 304
3 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 7
4 Prawo i Sprawiedliwość 4491
5 Platforma Obywatelska 2749
6 Lewica i Demokraci 1889
7 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1116

Wyniki wyborów Edytuj

Frekwencja Edytuj

12 listopada 26 listopada
liczba obwodów 33 362 11 385
liczba wyborców 29 877 983 14 643 543
liczba kart wydanych 13 742 032 5 812 667
frekwencja 45,99% 39,69%

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Edytuj

 
Głos w Warszawie oddaje para prezydencka
komitet wyborczy liczba wybranych % wybranych
Polskie Stronnictwo Ludowe 253 10,28%
Prawo i Sprawiedliwość 77 3,13%
Platforma Obywatelska 46 1,87%
Lewica i Demokraci 42 1,71%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 25 1,02%
Liga Polskich Rodzin 3 0,12%
Pozostałe 2014 81,87%
Suma 2460 100,00%

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza: Wykaz wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie 12 listopada 2006 r. oraz 26 listopada 2006 r.

Sejmiki województw Edytuj

 
Koalicje w sejmikach

W wyborach do sejmików województw frekwencja wyniosła 45,91% uprawnionych do głosowania. Oddano 12,70% głosów nieważnych. Wszystkich głosów oddano łącznie 13 851 401[3].

Wyniki głosowania Edytuj

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Sejmik PO PiS LiD PSL SRP LPR KPEiR Regionalne
z mandat.
Inne
dolnośląski[4] 37,05 23,85 14,91 6,88 6,41 4,00 2,91 3,99
kujawsko-pomorski[5] 26,56 21,84 20,19 12,13 7,79 3,86 4,04 3,58
lubelski[6] 15,93 25,96 12,03 22,60 9,03 6,57 2,48 5,40
lubuski[7] 27,97 21,38 23,95 10,24 5,53 4,42 3,77 2,74
łódzki[8] 21,57 23,14 15,44 15,47 6,81 4,34 3,07 10,16
małopolski[9] 30,78 34,44 9,79 8,32 3,85 6,18 3,50 3,13
mazowiecki[10] 24,47 24,96 12,68 19,59 2,58 5,98 2,22 7,52
opolski[11] 23,99 19,03 12,95 9,55 4,40 3,36 2,86 17,301 6,56
podkarpacki[12] 15,76 37,14 9,95 19,61 5,30 6,12 2,55 3,56
podlaski[13] 18,67 29,18 13,16 12,84 7,16 4,83 2,60 11,56
pomorski[14] 43,94 23,88 10,50 5,75 5,79 3,60 3,83 2,71
śląski[15] 33,26 25,01 15,29 5,20 3,96 3,47 3,59 10,23
świętokrzyski[16] 13,06 21,76 15,26 22,48 8,13 3,80 2,35 9,252 3,91
warmińsko-mazurski[17] 26,85 20,15 15,09 16,67 8,70 3,57 1,97 5,64
wielkopolski[18] 29,34 20,22 18,22 13,32 4,91 3,88 3,14 6,97
zachodniopomorski[19] 33,36 20,82 18,45 9,51 7,56 4,71 2,43 3,16
Polska 27,18 25,08 14,25 13,24 5,64 4,74 2,59 0,66 6,41

Objaśnienia:
1 KW Mniejszość Niemiecka,
2 KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.

Podział mandatów Edytuj

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 18 czerwca 2015].

Sejmik PO PiS PSL LiD SRP LPR MN PS Razem
dolnośląski 16 10 3 4 3 36
kujawsko-pomorski 11 8 4 6 4 33
lubelski 6 11 8 3 4 1 33
lubuski 10 8 3 6 3 30
łódzki 10 12 6 4 4 36
małopolski 13 16 4 2 4 39
mazowiecki 17 14 12 4 4 51
opolski 8 8 3 4 7 30
podkarpacki 7 15 7 1 1 2 33
podlaski 7 11 5 3 4 30
pomorski 18 9 2 1 3 33
śląski 21 16 3 8 48
świętokrzyski 5 7 8 5 4 1 30
warmińsko-mazurski 10 6 7 3 4 30
wielkopolski 15 12 5 7 39
zachodniopomorski 12 7 3 5 3 30
Polska 186 170 83 66 37 11 7 1 561

Rady powiatów Edytuj

komitet wyborczy liczba mandatów % mandatów
Prawo i Sprawiedliwość 1242 19,76%
Polskie Stronnictwo Ludowe 867 13,80%
Platforma Obywatelska 779 12,40%
Lewica i Demokraci 468 7,45%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 212 3,37%
Liga Polskich Rodzin 67 1,07%
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2 0,03%
Pozostałe 2647 42,12%
Suma 6284 100,00%

Rady gmin Edytuj

Statystyka obejmuje dane na temat radnych gmin, radnych miast na prawach powiatu oraz radnych dzielnic Warszawy:

komitet wyborczy liczba mandatów % mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe 3890 9,74%
Prawo i Sprawiedliwość 3079 7,71%
Platforma Obywatelska 1784 4,47%
Lewica i Demokraci 1357 3,40%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 867 2,17%
Liga Polskich Rodzin 236 0,59%
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 5 0,01%
Pozostałe 28 726 71,92%
Suma 39 944 100,00%

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149
 2. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 2016-07-21].
 3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r..
 4. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2014-06-17].
 5. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 6. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 7. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 8. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 9. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 10. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 11. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 12. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 13. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 14. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 15. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 16. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 17. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 18. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 19. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].

Linki zewnętrzne Edytuj