Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

wydział Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WF UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 1965 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 roku po połączeniu z filiami innych uczelni w Uniwersytet Rzeszowski[1]. Kształci studentów na dwóch kierunkach filologicznych, należących do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Rzeszowski
Data założenia

1 września 2001
(30 sierpnia 1965)

Państwo

 Polska

Adres

al. Tadeusza Rejtana 16b
35-959 Rzeszów

Liczba pracowników
• naukowych


116

Liczba studentów

1919

Dziekan

dr hab. Zenon Ożóg prof. UR

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa konturowa województwa podkarpackiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny”
Ziemia50°01′40″N 22°00′05″E/50,027778 22,001389
Strona internetowa

W ramach Wydziału Filologicznego znajdują się 3 instytuty i 1 katedra[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 116 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 12 na stanowisku profesora zwyczajnego, 20 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 83 adiunktów ze stopniem doktora oraz 11 asystentów z tytułem magistra)[4]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 1919 studentów (w tym 1429 na studiach dziennych, 490 na studiach zaocznych) oraz 108 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

Historia edytuj

Wydział Filologiczny powstał jako jeden z pierwszych wydziałów powołanych do życia decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego po utworzeniu w Rzeszowie w 1965 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej[6]. Początkowo wydział ten złożony był z dwóch katedr: filologii polskiej i rosyjskiej, które na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zostały przekształcone w instytuty. Pod koniec lat 80. XX wieku utworzono także Katedrę Filologii Germańskiej, a w 1995 roku Katedrę Filologii Angielskiej. Ważnymi wydarzeniami było uzyskanie przez wydział w 1993 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, a w 1996 roku w zakresie językoznawstwa. W 2001 roku Wydział Filologiczny wszedł w struktury nowo powstałego Uniwersytetu Rzeszowskiego[7].

Władze (2012–2016) edytuj

Poczet dziekanów edytuj

 • 2005–2012: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – filolog (filologia polska, językoznawstwo, współczesny język polski)
 • od 2012 r.: dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – filolog (historia literatury XX w., krytyka literacka, teoria literatury)

Kierunki kształcenia edytuj

Wydział kształci studentów na studiach licencjackich (3-letnie) na następujących kierunkach i specjalnościach[2]:

 • filologia polska
  • nauczycielska: język polski z edukacją kulturową
  • wiedza o kulturze
  • promocja miasta i regionu
  • dziennikarstwo
 • filologia
  • rosyjska
   • translatoryka
   • język rosyjski i angielski język biznesu
   • język rosyjski i angielski w turystyce
   • nauczycielska: nauczanie języka rosyjskiego i angielskiego
  • angielska
   • translatoryka
   • nauczycielska – język angielski z edukacją kulturową
   • nauczycielska – język angielski z językiem niemieckim
  • germańska
   • translatoryka
   • nauczycielska
   • nauczycielska – język niemiecki z językiem angielskim
   • nauczycielska – język niemiecki z językiem rosyjskim

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających (2-letnie) na kierunkach i specjalnościach[2]:

 • filologia polska
  • nauczycielska: język polski
  • nauczycielska: język polski z wiedzą o kulturze
  • edytorstwo
  • językowe kreowanie wizerunku
 • filologia
  • rosyjska
   • translatoryka
   • język rosyjski i angielski język biznesu
   • język rosyjski i angielski w turystyce
   • nauczycielska: nauczanie języka rosyjskiego i angielskiego
  • angielska
   • nauczycielska
  • germańska
   • translatoryka
   • nauczycielska

Ponadto wydział prowadzi również następujące studia podyplomowe[8]:

 • język polski dla humanistów
 • językowe kreowanie wizerunku. Komunikacja społeczna
 • wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury
 • logopedia
 • studia podyplomowe translatoryczne
 • doskonalenie sprawności translatorycznej z elementami stylistyki języka angielskiego
 • translatoryka polsko-rosyjska
 • studia przygotowujące do nauczania języka rosyjskiego

Wydział oferuje studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach[9]:

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Struktura organizacyjna edytuj

Instytut Filologii Angielskiej edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Andrzej Kleparski
Zastępca ds. studiów stacjonarnych: dr Marta Pikor-Niedziałek
Zastępca ds. studiów niestacjonarnych: dr Elżbieta Rokosz-Piejko

Instytut Filologii Angielskiej UR dzieli się na 4 zakłady[11]:

 • Zakład Lingwistyki Stosowanej
 • Zakład Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka
  • Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Kleparski
 • Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa
  • Kierownik: dr Elżbieta Rokosz-Piejko
 • Zakład Teorii Tłumaczenia

Instytut Filologii Germańskiej edytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak
Zastępca ds. studiów stacjonarnych: dr Aneta Jurzysta
Zastępca ds. studiów niestacjonarnych: dr Jaromin Homa

Instytut Filologii Germańskiej UR dzieli się na 4 zakłady[12]:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa edytuj

Dyrektor: dr hab. Marek Stanisz, prof. UR
Zastępca ds. organizacji: dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR
Zastępca ds. Dydaktyki: dr Magdalena Patro-Kucab

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR dzieli się na 6 zakładów i 3 pracownie naukowe[13][potrzebny przypis]:

 • Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia
 • Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu
 • Zakład Literatury Polskiej XX Wieku
 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury
 • Zakład Języka Polskiego
 • Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego
 • Pracownie naukowe:
  • Pracownia Literatury Polskiego Oświecenia
  • Pracownia Literatury i Kultury Pogranicza
  • Pracownia Literatury Poza Krajem
  • Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

Katedra Filologii Rosyjskiej edytuj

Kierownik: dr hab. Kazimierz Prus, prof. UR
Zastępca kierownika: dr Grzegorz Ziętala

Katedra Filologii Rosyjskiej UR dzieli się na 3 zakłady[14]:

 • Zakład Historii Literatury Rosyjskiej
 • Zakład Językoznawstwa Porównawczego
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Przypisy edytuj

 1. Historia WF UR na stronie IFP UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-19)]. [on-line] [dostęp 2012-05-15].
 2. a b c Oferta kształceniowa UR na rok akademicki 2011/2012. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-25)]. [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 3. Struktura organizacyjna WF UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-14)]. [on-line] [dostęp 2012-05-13].
 4. Wykaz pracowników WE UR [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 5. Informator UR na rok akademicki 2011/2012 z liczbą studentów. uka.amu.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-17)]. [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów PRL o utworzeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z dnia 30.08.1965 r.
 7. Historia WF UR opracowana na podstawie stron poszczególnych instytutów.
 8. Oferta studiów podyplomowych WF UR na rok akademicki 2011/2012. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-26)]. [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 9. Oferta studiów doktoranckich na WF UR w roku akademickim 2011/2012. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-21)]. [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 10. Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-14].
 11. Struktura organizacyjna IFA UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-14)]. [on-line] [dostęp 2012-05-13].
 12. Struktura organizacyjna IFG UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-14)]. [on-line] [dostęp 2012-05-13].
 13. Struktura organizacyjna IFP UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-06)]. [on-line] [dostęp 2012-05-13][niewiarygodne źródło?].
 14. Struktura organizacyjna KFR UR. univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-17)]. [on-line] [dostęp 2012-05-13].

Linki zewnętrzne edytuj