Otwórz menu główne

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej rozpoczął działalność pod obecną nazwą 1 września 2011 roku po zmianie nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego, utworzonego w 1969 roku z połączenia istniejących na różnych wydziałach katedr: fizyki, matematyki i geometrii wykreśl­nej. W tamtym okresie był to jedyny tego typu wydział w polskich uczelniach technicz­nych.

Wydział Matematyki Stosowanej
Faculty of Applied Mathematics
Politechnika Śląska
Data założenia 15 czerwca 1969
Państwo  Polska
Adres 44-101 Gliwice
ul. Kaszubska 23
Dziekan dr hab. inż. Waldemar Hołubowski
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej
Ziemia50°17′28,82″N 18°40′49,77″E/50,291339 18,680492
Strona internetowa

Historia WydziałuEdytuj

Po utworzeniu Wydziału Matematyczno-Fizycznego, działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna skupiała się w następujących katedrach: Katedrze Fizyki Technicznej, kierowanej przez doc. Franciszka Kuczerę; Katedrze Matema­tyki Stosowanej, kierowanej przez prof. Mirosława Mochnackiego; Katedrze Geometrii Wykreśl­nej, kierowanej przez prof. Mariana Paleja. W chwili założenia Wydział prowadził kierunki studiów: Fizyka Techniczna i Matematyka Stosowana. Organizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. Aleksander Opilski, a Prodziekanem doc. Jerzy Leś. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1971/1972 została wprowadzona nowa struktura Wydziału. Powołano Instytut Fizyki, którego dyrektorem został prof. Aleksander Opilski oraz Instytut Matematyki z dyrektorem prof. Czesławem Klucznym. W roku 1973 Wydział rozpoczął kształcenie na nowo utworzonym kierunku studiów Podstawowe Problemy Techniki, ze specjalnościami Fizyka Techniczna, Matematyka Stosowana oraz Mechanika Stosowana. W roku 1974 na Wydziale został powołany Instytut Mechaniki Teoretycznej, którego dyrektorem był prof. Bogdan Skalmierski, a w 1981 Instytut Geometrii Wykreślnej, którego dyrektorem został prof. Marian Palej. Prawa doktoryzowania z zakresu matematyki Wydział uzyskał w 1978 roku na ponad 10 lat, a prawa doktoryzowania z fizyki posiadał w latach 1991-2009 . Po decyzjach odgórnych od 1992 roku na Wydziale rozpoczęto kształcenie na kierunkach: Fizyka Techniczna, Matematyka. Instytut Mechaniki Teoretycznej w 1992 roku został przeniesiony na Wydział Budownictwa, zaś w 1995 roku były Instytut Geometrii Wykreślnej przekształcony został w samodzielny Ośrodek Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej. W roku 2001 utworzono kierunek Elektronika i Telekomunikacja prowadzony do roku akademickiego 2010/2011. Kierunek Matematyka z uwagi na innowacyjny program kształcenia cieszył się znaczną popularnością i na przełomie wieków Wydział kształcił najliczniejszą grupę matematyków w Polsce, a łączna liczba studentów przekroczyła 1400. W 2008 roku na Wydziale uruchomiono kierunek Informatyka. Z dniem 1 września 2010 roku Instytut Fizyki, wchodzący przez lata w skład Wydziału, przekształcił się w jednostkę pozawydziałową: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, co całkowicie zmieniło profil Wydziału. Rozwój Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a w konsekwencji i Wydziału Matematyki Stosowanej, był możliwy dzięki szczególnemu poświęceniu nieżyjących już: doc. Stanisławy Boguckiej-Kamińskiej, prof. Szczepana Borkowskiego, prof. Zygmunta Kleszczewskiego, prof. Czesława Klucznego, prof. Mieczysława Kucharzewskiego, doc. Franciszka Kuczery, doc. Jerzego Lesia, prof. Włodzimierza Mościckiego, prof. Mariana Paleja, prof. Mieczysława Pazdura, doc. Kazimierza Szałajki, prof. Antoniego Wakulicza, prof. Zygmunta Zahorskiego, prof. Andrzeja Zastawnego. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale uzyskało ponad 3600 absolwentów, w tym 2700 absolwentów kierunku matematyka.

Władze WydziałuEdytuj

Poczet Dziekanów WydziałuEdytuj

Lata kadencji Dziekan
1969-1971 Aleksander Opilski
1971-1979 Jerzy Leś
1979-1981 Bohdan Mochnacki
1981-1985 Szczepan Borkowski
1985-1993 Zygmunt Kleszczewski
1993-1995 Mieczysław Pazdur
1995-2002 Radosław Grzymkowski
2002-2008 Stanisław Kochowski
2008-2016 Radosław Grzymkowski
2016- Waldemar Hołubowski

Struktura WydziałuEdytuj

Instytut Matematyki:

  • Zakład Algebry
  • Zakład Analizy Matematycznej
  • Zakład Informatyki
  • Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej

Działalność naukowaEdytuj

Badania naukowe aktualnie prowadzone na Wydziale mają charakter badań podstawowych i dotyczą różnych dziedzin matematyki i jej zastosowań oraz informatyki. Podstawowe kierunki badań to: algebra (teoria grup), metody numeryczne, równania różniczkowe i funkcyjne, modelowanie matematyczne, informatyka (teoria automatów i teoria algorytmów), analiza matematyczna i funkcjonalna, probabilistyka (teoria kolejek), ekonomia. Obecnie wydział zatrudnia 14 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 49 doktorów. Wydział ma podpisane umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk matematycznych z wieloma uczelniami zagranicznymi, m. In. Mc Gill University i York University w Kanadzie, City College of New York w USA, Uniwersytetem Kijowskim, Czernowieckim i Instytutem Matematyki Akademii Nauk Ukrainy. W Polsce współpracuje z Uniwersytetami: Białostockim, Śląskim, Warszawskim, Wrocławskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. Pracownicy Wydziału wyjeżdżają na staże jako visiting professor do takich Uniwersytetów jak Texas A&M (USA), York University, University of Manitoba (Kanada), Uniwersytet Moskiewski, Uniwersytet w Sankt Petersburgu (Rosja), Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania). Instytut Matematyki współorganizował dwie cykliczne konferencje międzynarodowe „Groups and Group Rings” — 2001, 2003, 2005 oraz „Groups and Their Actions” — 2007, 2010 we współpracy z Centrum Banacha, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Białostockim. W 2012 roku Instytut Matematyki będzie współorganizatorem kolejnej konferencji „Groups and Their Actions” w Będlewie, szczególną wagę tej konferencji podkreśla fakt, że uzyskała ona, jako jedna z nielicznych w Polsce, cenny status konferencji satelitarnej 6-tego Europejskiego Kongresu Matematyków, który odbędzie się w Krakowie.

Działalność dydaktycznaEdytuj

Wydział prowadzi kierunki studiów: Matematyka (studia I i II stopnia) oraz Informatyka (studia I stopnia)/ Od 2007 roku Wydział prowadzi wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki środowiskowe studia doktoranckie o nazwie „Podstawowe Problemy Techniki”. Wydział prowadzi też studia podyplomowe dla nauczycieli: Nauczanie matematyki w szkołach i Nauczanie informatyki w szkołach. Aktywnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Matematyki, Koło Naukowe Geometrii Fraktalnej i Chaosu oraz Studenckie Koło Naukowo-Informatyczne „Link”. Koło Naukowe Studentów Matematyki w latach 2005-2007 organizowało coroczną „Letnią Szkołę Algebry i Topologii” z udziałem studentów z Polski i zagranicy. Od 2007 roku koło organizuje sesje naukowo-popularyzatorskie dla studentów i uczniów szkół średnich (Dzień Eulera — 2007, Dzień Hilberta — 2008, Dzień geometrii — 2009, Dzień francuski — 2010, Dzień niemiecki — 2011). Studenckie Koło Naukowe Informatyków „Link” jest również organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Algorytmion’. W ostatnim czasie powstały również nowe studenckie koła naukowe: „Koło Informatyków Lubiących Otwarte Formy”, „Koło Miłośników Historii Matematyki i Informatyki” oraz „Koło Naukowe Referencja". W ostatniej dekadzie w ramach programu LLP Erasmus wyjechało do uczelni zagranicznych 34 studentów, 8 doktorantów oraz 7 pracowników Wydziału. W ramach tego programu 2 studentów z uczelni zagranicznych studiowało na naszym Wydziale. Instytut Matematyki współpracuje w ramach tego programu z uniwersytetami w: Würzburgu, Atenach, Barcelonie, Oulu, Marsylii oraz politechnikami w Kopenhadze i Grenoble.

Linki zewnętrzneEdytuj