Wysoczyzna Ciechanowska

region naturalny w środkowej części Niziny Północnomazowieckiej

Wysoczyzna Ciechanowska (318.64) – region naturalny w środkowej części Niziny Północnomazowieckiej, między Równiną Kurpiowską na północnym wschodzie i Wzniesieniami Mławskimi na północnym zachodzie a Kotliną Warszawską na południu oraz dolinami: Wkry na zachodzie i Narwi na wschodzie.

Wysoczyzna Ciechanowska
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Nizina Północnomazowiecka

Mezoregion

Wysoczyzna Ciechanowska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
województwo mazowieckie

Wysoczyzna Ciechanowska stanowi falistą równinę urozmaiconą ostańcami wzgórz morenowych i kemów (wys. do 157 m), rozcięta dolinami dopływów Narwi i Wkry. Region ma charakter typowo rolniczy, nieliczne skupiska leśne m.in. Lasy Ościsłowskie[1].

Główne miasta: Ciechanów, Przasnysz, Maków Mazowiecki, Nasielsk[2].

Przypisy

edytuj
  1. Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński "Mazowsze, mały przewodnik" Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1978 s. 148-149
  2. Ciechanowska, Wysoczyzna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-18].