Zaklikowie

ród szlachecki

Zaklikowie, Zaklikowie Czyżowscy herbu Topórmałopolski ród szlachecki piszący się początkowo (w XIV wieku) „ze Szczekarzewic” lub „z Międzygórza”, później (XV-XVIII wiek) „z Wojsławic” i przede wszystkim „z Czyżowa”. W średniowieczu wydał kilku wojewodów sandomierskich. Później jedna z gałęzi rodu związała się na stałe z Sandomierszczyzną, kilku jej członków było kasztelanami połanieckimi.

Topór – herb rodowy Zaklików Czyżowskich
Portret Stanisława Zakliki w Zaklikowie
Pałac w Czyżowie Szlacheckim – siedziba ostatniego z Zaklików
Kościół św. Anny w Zaklikowie został zbudowany za Zygmunta Zakliki

Historia roduEdytuj

Najwyższe godności państwowe pełnili Zaklikowie w późnym średniowieczu, gdy kilku z nich było wojewodami, a Mikołaj Zaklika z Międzygórza (zm. 1408) osiągnął nawet godność kanclerza koronnego. To właśnie świetne pochodzenie ułatwiło Janowi Zaklice z Międzygórza ślub z Agnieszką Ligęzianką z Czyżowa, córką i jedyną dziedziczką jednego z największych możnowładców pierwszej połowy XV wieku – Jana Ligęzy Czyżowskiego herbu Półkozic. Był on za króla Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka kasztelanem krakowskim i przejściowo także namiestnikiem całej Małopolski i Rusi, a jego liczne posiadłości dostały się w większości Zaklikom. Kolejny szczyt znaczenia rodu przypadł na drugą połowę XVI wieku, gdy żyli i działali Stanisław Zaklika i jego czterej synowie, z których największą karierę zrobił najstarszy z nich – Zygmunt Zaklika Czyżowski. Jednak począwszy od końca XVI wieku i w pierwszej połowie wieku następnego utracili Zaklikowie w wyniku podziału i odsprzedaży majątku większość swych posiadłości ziemskich, z wyjątkiem klucza czyżowskiego. W wieku XVII i XVIII większość członków rodu znanych jest pod nazwiskiem „Czyżowski”, choć w oficjalnych dokumentach wciąż wymieniani są pod nazwiskiem podwójnym. Ród wygasł w linii męskiej w roku 1761 na Janie Aleksandrze Zaklice Czyżowskim, ostatnim właścicielu dóbr czyżowskich.

Ważniejsi członkowie roduEdytuj

Dobra i miejscowości związane z ZaklikamiEdytuj

  • Klucz czyżowski (Czyżów Szlachecki i Czyżów Plebański w ziemi sandomierskiej, obecnie województwo świętokrzyskie) – od końca XV wieku do roku 1761. W Czyżowie Szlacheckim znajduje się późnobarokowa rezydencja Aleksandra Zakliki Czyżowskiego, a w Czyżowie Plebańskim kościół z tego samego okresu również wybudowany staraniem ostatniego dziedzica rodu.
  • Dobra zdziechowickie (Zdziechowice, Łążek, później także Zaklików – miejscowości położone obecnie na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego) – od połowy XV wieku po lata 1585-90. W granicach tych dóbr Stanisław Zaklika założył miasteczko Zaklików (1565), gdzie za życia jego syna zbudowano modrzewiowy kościół i drewniano-kamienny zamek. Po bezdzietnej śmierci Zygmunta Zakliki dobra stopniowo wykupił z rąk jego braci Marcin Gniewosz z Dalewic.
  • Wojsławice (ówcześnie miasteczko, dziś wieś na Lubelszczyźnie) – w posiadaniu rodu w latach 1457-1627. W okresie tym Wojsławice zostały poważnie zniszczone przez Tatarów (1490). Jednak staraniem Hieronima Zakliki z Wojsławic odbudowane i ponownie lokowane (1508), otrzymały od Zaklików liczne przywileje.

BibliografiaEdytuj

  • Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. T. 10. Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839, s. 31.
  • Bartosz Paprocki, Jan Kazimierz Turowski: Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1858, s. 97-98.

Drzewo genealogiczne Zaklików CzyżowskichEdytuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nawój z Morawicy
wojewoda sandomierski
kasztelan krakowski

(zm. 1331)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikołaj Zaklika z Międzygórza
kanclerz koronny
(zm. 1408)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ligęza z Czyżowa
kasztelan krakowski
(1373-1459)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Zaklika z Międzygórza
wojewoda sandomierski
(zm. 1457)
 
 
 
Agnieszka Ligęza Czyżowska
dziedziczka Czyżowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Zaklika z Czyżowa
(zm. 1475)
 
 
 
 
Jakub Zaklika z Czyżowa
kasztelan chełmski
(zm. 1499)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Sienieńska
 
 
 
Hieronim Zaklika z Wojsławic
chorąży chełmski
(zm. po 1508)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanisław Zaklika z Czyżowa
kasztelan połaniecki
(zm. 1566)
 
Dorota z Miechowa
 
 
 
Mikołaj Przedbór Koniecpolski
kasztelan rozpierski
(zm. 1587)
 
Anna Czyżowska
(zm. 1583)
 
 
 
Katarzyna Czyżowska
(zm. 1547)
 
Andrzej Tęczyński
wojewoda lubelski
kasztelan krakowski

(1480-1561)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygmunt Zaklika Czyżowski
kasztelan połaniecki
kasztelan bełski

(zm. 1585)
 
Anna KoniecpolskaHieronim Zaklika Czyżowski
(zm. 1615)
Mikołaj Zaklika Czyżowski
chorąży chełmski
(zm. 1627)
 
Elżbieta CzernaStanisław ZaklikaAnna Zakliczanka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan
 
Anna
 
 
Elżbieta Zborowska
 
Hieronim Zaklika Czyżowski
 
 
Aleksander Zaklika Czyżowski
 
 
 
Marcyan Prochański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Zaklika Czyżowski
 
 
 
 
Franciszek Zaklika Czyżowski
 
Magdalena Romerówna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Stadnicki
 
Katarzyna Czyżowska
 
 
Zygmunt Zaklika Czyżowski
 
 
Aleksander Zaklika Czyżowski
 
Syn NN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna Kuczkowska
 
Franciszek Zaklika Czyżowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Antoni Szczepanowski
chorąży czernichowski
 
Teresa Czyżowska
 
2.Antoni Morski
stolnik owrócki
 
Zofia Czyżowska
 
Samuel Gosławski
 
NN Czyżowska
 
Stanisław Młodzianowski
kasztelan lubaczowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zofia Strzyżewska
 
Jan Aleksander Zaklika Czyżowski
kasztelan połaniecki
(zm. 1761)
 
 
 
Andrzej Zaklika Czyżowski