Związek Odrodzenia Rosji

Związek Odrodzenia Rosji (ZOR) – szeroka koalicja demokratycznych partii antybolszewickich, utworzona po traktacie brzeski (3 marca 1918) przez eserowców. Oprócz eserowców w Związku Odrodzenia Rosji uczestniczyli politycy partii kadetów, mienszewików i narodowych socjalistów (esefów). Partie te wygrały jedyne demokratyczne wybory parlamentarne w Rosji w grudniu 1917 i posiadały większość w rozpędzonym przez bolszewików 19 stycznia 1918 Wszechrosyjskim Zgromadzeniu Ustawodawczym (konstytuancie Rosji). U schyłku lata 1918, wobec wyjazdu większości członków z Moskwy i aresztowania przez Czeka Siergieja Mielgunowa faktycznie zaprzestał działalności.

Pitirim Sorokin, jeden z członków ZOR

Do działaczy Związku należeli m.in.:

Platforma polityczna Związku obejmowała:

Stosunki między ZOR a KC partii eserowców były dość napięte (to ZOR a nie KC nawiązał formalne stosunki z Ententą).

LiteraturaEdytuj