1 Pułk Inżynieryjny (WP na Wschodzie)

1 Pułk Inżynieryjny (1 pinż) – oddział inżynieryjny Wojska Polskiego na Wschodzie.

1 Pułk Inżynieryjny
Historia
Państwo

 Republika Rosyjska

Sformowanie

1917

Rozformowanie

1918

Dowódcy
Pierwszy

ppłk Bolesław Jaźwiński

Ostatni

kpt. Jan Skoryna

Działania zbrojne
I wojna światowa
Wojna domowa w Rosji
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

Wojska lądowe

Rodzaj wojsk

saperzy

Podległość

I Korpus Polski

Sformowany jako oddział techniczny I Korpusu Polskiego w sierpniu 1917. Latem 1918 rozwiązany. Większość żołnierzy i oficerów powróciła do kraju, gdzie włączyła się do organizowanych jednostek saperskich Wojska Polskiego.

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Pułk został sformowany[a] jako oddział techniczny w składzie I Korpusu Polskiego w sierpniu 1917. Jego organizację rozpoczęto 24 lipca w Żydkowicach koło Łunińca, na mocy rozkazu dowódcy I Korpusu. Pierwszym dowódcą był ppłk Bolesław Jaźwiński[b], a zastępcą kpt. Jan Skoryna, który faktycznie organizował pułk. 27 sierpnia 1917 pułk został przedyslokowany do Dubrowy pod Orszą, gdzie rozpoczęła się jego dalsza organizacja i szkolenie[1]. 1 listopada 1917 pułk liczył 30 oficerów i ok. 600 szeregowych. W końcu grudnia 1917, po zakończeniu całkowitej organizacji, jednostka została przeniesiona do rejonu Uborek - Łapicz. Oddział liczył wówczas 1100 żołnierzy. 13 stycznia 1918 pułk rozpoczął przebazowanie w kierunku Bobrujska. Po trzech dniach marszu dyslokowano go w Twierdzy Bobrujsk. Po zmianie dyslokacji dowódcą pułku został kpt. Skoryna[c][d] Niektóre pododdziały pułku brały udział w walkach z oddziałami Armii Czerwonej. W okresie od marca do maja 1918 r. oddziały Korpusu w tym i 1 pinż znalazły się pod zwierzchnictwem politycznym Rady Regencyjnej i rozkazami dowództwa niemieckiego. W tym okresie zorganizowano w pułku szkołę podoficerską saperów pod dowództwem por. Wacława Damrosza oraz szkołę telegraficzną pod dowództwem ppor. Miączyńskiego. Do składu pułku dołączono dywizyjne kompanie inżynieryjne: pierwszą i trzecią.

6 lipca 1918 1 pinż rozwiązano, a część stanów osobowych udała się na Murmań. większość żołnierzy i oficerów powróciła do kraju, gdzie włączyła się do organizowanych jednostek saperskich Wojska Polskiego.

Struktura organizacyjna i obsada personalna edytuj

dowództwo

batalion saperów

batalion techniczny – kapitan Stanisław Magnuszewski, podkapitan Wacław de Lippe-Lipski

  • dwie kompanie telegraficzne
  • kompania reflektorów – podkapitan Artur Czesław Kronenberg, ppor. Witwicki

kompania gospodarcza
szkoła podoficerska
szkoła analfabetów

Oficerowie pułku edytuj

Kawalerowie Wstęgi Amarantowej
Na mocy rozkazu dowódcy I Korpusu Polskiego z 19 marca 1918 udekorowani zostali za waleczność[2][3]
podkpt. Stanisław Magnuszewski urzędnik Brzozowski saper Janoszewski
saper Potapowicz ppor. Stanisław Perko ppor. Antoni Wejtko
urzędnik Kwiatkowski st. podof. Walenty Szydłowski st. podof. Józef Sempolski
st. podof. Stanisław Ławniczak st. podof. Stanisław Szymko st. podof. Bolesław Gertner
st. podof. Józef Siwak st. podof. Józef Strzelecki mł. podof. Sylwester Stawski
mł. podof. Józef Lubański mł. podof. Aleksander Szemiot mł. podof. Leon Udymowicz
mł. podof. Tomasz Kniaź mł. podof. Rajmond Boski saper Józef Kicieliński
saper Tomasz Seniuch rysownik Wacław Barański rysownik Mieczysław Wienzekowski
pisarz Jan Pastuszak pisarz Władysław Sobański mł. podof. Albert Siecheń
mł. podof. Stanisław Szmurewicz saper Polikarp Klonowski saper Julian Czarnocki
saper Józef Wronak saper Jan Rongol chor. Stefan Roeger
saper Antoni Siekienniak saper Paweł Kałaniec

Uwagi edytuj

  1. W rozkazie do Korpusu za Nr. 19 § 4 z dnia 2 września 1917 roku: „P. ob. korpusowego inżyniera podpułkownik Bolesław Jaźwiński doniósł, że 5 sierpnia objął on urząd inżyniera korpusowego i jednocześnie przystąpił do formowania I-go pułku inżynieryjnego i kompanii inżynieryjnych przy dywizjach".
  2. Rozkazem do Armii i Marynarki nr 37 z dnia 22 września 1917: podpułkownik Bolesław Jaźwiński zastaje mianowany dowódcą 1 pułku inżynieryjnego.
  3. Płk Jaźwiński został wyznaczony na dowódcę 2 Dywizji, z jednoczesnym pełnieniem obowiązków dowódcy twierdzy
  4. W rozkazie do I-go Polskiego Korpusu za Nr. 3 § 1 z dnia 24 lipca 1917 roku czytamy: „Formowanie polskiego pułku inżynieryjnego i kierownictwo formowaniem polskich kompanii inżynieryjnych przy dywizjach Korpusu powierzam podpułkownik Bolesławowi Jaźwińskiemu, na którego wkładam również pełnienie obowiązków korpusowego inżyniera.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj