3 Grupa Artylerii (3 GA) – oddziały i pododdziały artylerii organicznej wielkich jednostek piechoty i kawalerii oraz artylerii Odwodu Naczelnego Wodza stacjonujące na terenie Okręgu Korpusu Nr III i podporządkowane Dowództwu 3 Grupy Artylerii.

3 Grupa Artylerii została utworzona w terminie do 15 stycznia 1929 r. na podstawie rozkazu L. 1019/Org. ministra spraw wojskowych z dnia 31 grudnia 1928 r. Proces formowania grupy zakończony został w marcu tego roku. Dowództwo grupy powstało na bazie dotychczasowego 3 Okręgowego Szefostwa Artylerii.

Organizacja 3 Grupy Artylerii w 1939 edytuj

Dowództwo 3 Grupy Artylerii w Grodnie

Artyleria ONW:

Artyleria wielkich jednostek:

Dowódcy grupy edytuj

Przypisy edytuj

  1. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 7 z 22.03.1929 r.
  2. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 11 z 18.06.1930 r.

Bibliografia edytuj

  • Almanach oficerski na rok 1923/24. Dział III Organizacja Wojska Polskiego, zeszyt 2, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923.
  • Igor Błagowieszczański, Artyleria w II wojnie światowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 1983, ISBN 83-11-06909-3.
  • Igor Błagowieszczański, Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4 (71), Warszawa 1974, ss. 203-250.
  • Roman Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa: Bellona, 1991, ISBN 83-11-07772-X, OCLC 830057069.
  • Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wyd. I.