Armia „Prusy”

Armia „Prusy”związek operacyjny Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

Armia „Prusy”
Armia Odwodowa
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

1939

Rozformowanie

1939

Dowódcy
Pierwszy

gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Podległość

Naczelne Dowództwo

Geneza i zadaniaEdytuj

Utworzona w czerwcu 1939 roku jako odwód Naczelnego Wodza. Miała być formowana stopniowo z jednostek mobilizowanych dopiero w wypadku bezpośredniego zagrożenia wojennego, przez co do chwili rozpoczęcia działań wojennych nie osiągnęła pełnych stanów osobowych.

Według pierwotnych planów miała być największą armią polską, stanowiącą odwód, który miał znajdować się na tyłach Armii „Kraków” i Armii „Łódź”. W lukę pozostawioną między tymi armiami, jak przewidywało dowództwo polskie, miały uderzyć główne siły niemieckie, które miała zniszczyć Odwodowa Armia „Prusy”. Armia miała przeprowadzić uderzenie z obszaru Tomaszów Mazowiecki – Starachowice – Radom w kierunku na Radomsko, Częstochowę i Miechów[1][a].

Na skutek szybkich postępów wojsk Wehrmachtu plan ten nie powiódł się. Zakończenie mobilizacji jednostek polskich, w tym Armii Prusy, zaplanowane było na czternasty dzień od wybuchu wojny. Armia Prusy miała składać się z 3, 12, 13, 19, 29, 36 (rez.), 39 (rez.) i 44 (rez.) Dywizji Piechoty, Wileńskiej Brygady Kawalerii oraz z 1 i 2 batalionu czołgów lekkich.

Na przełomie lipca i sierpnia 1939 roku marszałek Edward Śmigły-Rydz zadecydował, że oddziały Armii Prusy mają być skoncentrowane w rejonie Tomaszów Mazowiecki-Radom-Kielce. Ostatecznie jednak na skutek trudności wynikających z układu sieci kolejowej wojska te miały wyładować się w dwóch odrębnych rejonach.

 • Północne zgrupowanie: Koluszki-Łowicz-Skierniewice.
 • Południowe zgrupowanie: Skarżysko-Opoczno-Radom.

Po przeprowadzeniu wyładunku w wyznaczonych strefach miały ześrodkować się w następujący sposób:

 • 44 Dywizja Piechoty - Sochaczew
 • 13 Dywizja Piechoty - Regny
 • 19 Dywizja Piechoty - Tomaszów Mazowiecki
 • Wileńska BK - Piotrków Trybunalski
 • 29 Dywizja Piechoty - Sulejów
 • 36 Dywizja Piechoty - Opoczno
 • 12 Dywizja Piechoty - Końskie
 • 3 Dywizja Piechoty - Skarżysko-Kamienna
 • 39 Dywizja Piechoty - Kozienice

Obsada personalna Kwatery GłównejEdytuj

Obsada personalna Kwatery Głównej[3][4]:

Dowództwo
Sztab
Dowódcy broni

Skład Armii „Prusy”Edytuj

Grupa północnaEdytuj

Grupa południowaEdytuj

Samodzielne pododdziały armijneEdytuj

 • 2 kompania balonów obserwacyjnych
 • 12 kompania samochodów osobowych
 • 13 kompania stacyjna łączności
 • 13 kompania radiowa
 • 23 kompania telefoniczno-kablowa
 • 24 kompania telefoniczno-kablowa
 • 15 kompania telefoniczno-budowlana
 • 81 Batalion Saperów
 • 212 kompania asystencyjna
 • 101 pluton żandarmerii
 • 32 sąd polowy

W trakcie mobilizacjiEdytuj

Dla Armii „Prusy” pierwotnie przewidziano dywizje piechoty 2, 3, 26, 28, 36, 39, 44 oraz 10 i Kresową Brygadę Kawalerii[6].

DziałaniaEdytuj

W dniu wybuchu wojny żadna jednostka armii nie znajdowała się w miejscu zaplanowanej koncentracji. 19 Dywizja Piechoty wyładowywała się w rejonie Łowicza, skąd marszem miała przejść w rejon Piotrkowa. 29 Dywizja Piechoty była w trakcie wyładowywania się w rejonie Skierniewic, bez 41 pp i przydzielonego dywizjonu 29 pal, które pozostały jeszcze na Suwalszczyźnie. Wileńska BK też była w trakcie rozładunku koło Koluszek, skąd miała przejść na południowy wschód od Piotrkowa w rejon lasu Lubień. 13 Dywizja Piechoty, która została wycofana z Korpusu Interwencyjnego na Pomorzu, była dopiero w okolicach Bydgoszczy w trakcie załadunku do transportów kolejowych. Na skutek szybkich działań Wehrmachtu obie grupy nie zdołały ukończyć pełnej mobilizacji i działały praktycznie oddzielnie. W pierwszych dniach września sytuacja na froncie była już na tyle poważna, że postanowiono rzucić do walki oddziały niekompletne pod względem sprzętu i ludzi. 4 września około 7:30 gen. Stefan Dąb-Biernacki, dysponując już całą grupą północną, wystąpił do Naczelnego Dowództwa z propozycją uderzenia jednostkami zgrupowanymi koło Piotrkowa. Około 9:00 nadeszła odpowiedź od szefa sztabu Naczelnego Wodza: „kierunek tego uderzenia koliduje z projektowanym użyciem zgrupowania”[7]. W rezultacie tej decyzji wojsko uformowane w łuk o 200 km długości stało bezczynnie koło Piotrkowa i było tylko obserwatorem nierównej walki pod Borową Górą.

44 Dywizja Piechoty nie została w pełni zmobilizowana, tylko jej 146 Pułk Piechoty walczył na przedpolach Piotrkowa, natomiast 39 Dywizja Piechoty zakończyła mobilizację po 6 września i wzięła udział w walkach w ramach Armii Lublin. W obliczu wielkiego zagrożenia podzielono w pośpiechu Armię Prusy na dwa zgrupowania, przydzielając jej następujące zadania:

Grupa północnaEdytuj

Grupa północna (13, 19, 29 DP, Wileńska BK, 1,2 bcl) miała wspierać Armię Łódź na głównym kierunku obronnym w rejonie Łodzi i Sieradza. Grupa ta po bitwach pod Piotrkowem i Tomaszowem Mazowieckim (46 września), m.in. na skutek ingerencji dowódcy Armii w dowodzenie taktyczne, uległa dezorganizacji, tracąc większość ciężkiego sprzętu. Za Wisłę przedostały się szczątki 13 DP oraz drobne elementy 19 i 29 DP oraz Wileńskiej BK, z należących do piechoty 100 dział lekkich i 22 ciężkich przez rzekę przeszło najwyżej 6, z 12 dział brygady kawalerii - 8, z 50 czołgów Armii - 22. Pomimo tego zacięty opór polskich jednostek dał stronie niemieckiej asumpt do nazwania walk ze zgrupowaniem północnym Armii mianem "bitwy pod Radomiem".

Większe bitwy i potyczkiEdytuj

Grupa południowaEdytuj

Grupa południowa (3, 12, 36 DP) miała stanowić rezerwę Armii „Kraków” i przygotowywać obronę linii środkowej Wisły. Dowodzona przez gen. Stanisława Skwarczyńskiego, była w praktyce niezależna od dowódcy Armii - gen. Dąb-Biernacki nie ingerował w jej działania. Po Bitwie pod Iłżą (8-9 września) została ona okrążona i odcięta od reszty polskich wojsk, a następnie uległa zniszczeniu.

Większe bitwy i potyczkiEdytuj

 • w Rudzie Malenieckiej 6 września
 • pod Krasną 6 września
 • pod Kazanowem 7 września
 • pod Barakiem 8 września
 • pod Iłżą 8-9 września

UwagiEdytuj

 1. Nie zachował się w archiwach rozkaz operacyjny do Armii „Prusy”. Informacje o uderzeniu przedstawiono na podstawie opracowania „PSZ - kampania wrześniowa”. Marian Porwit uważa, że szkic został narysowany pod podświadomym wpływem rzeczywistych uderzeń niemieckich, niezgodnych z hipotezami marszałka Rydza–Smigłęgo. Przypuszczać należy, że wytyczne otrzymane przez gen. Dęba-Biernackiego musiały zawierać dwa, może trzy warianty uderzeń. Należy dalej wziąć pod uwagę, że marszałek Rydz-Śmigły zamierzał przesunąć całe ugrupowanie Armii w rejon Kielc[2].

PrzypisyEdytuj

 1. Kozłowski (red.) 1979 ↓, s. 267.
 2. Porwit 1983 ↓, s. 97-98.
 3. Głowacki 1986 ↓, s. 337.
 4. Wróblewski 1986 ↓, s. 45-46.
 5. Głowacki 1986 ↓, s. 337 tu jako Mieczysław Horoch.
 6. Marian Porwit "Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. 1, Plany i bitwy graniczne". Wyd. 2. dopełnione. Warszawa: Czytelnik, 1983
 7. Apoloniusz Zawilski: Bitwy polskiego września. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009, s. 254. ISBN 978-83-240-1214-5.

BibliografiaEdytuj