4 Rejonowa Baza Materiałowa

4 Rejonowa Baza Materiałowa (4 RBM) – stacjonarna jednostka logistyczna Wojska Polskiego. Stacjonowała w Grudziądzu w rejonie zabytkowego obiektu – grudziądzkiej twierdzy. 31 grudnia 2011 baza została rozformowana.

4 Rejonowa Baza Materiałowa
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 4 RBM
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1999

Rozformowanie

31 grudnia 2011

Tradycje
Rodowód

8 Rejonowa Składnica Techniczna

Kontynuacja

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Skład Materiałowy 1 RBLog. Grudziądz

Dowódcy
Pierwszy

płk mgr inż. Jan Nogal

Ostatni

mjr Arkadiusz Popielarczyk (cz.p.o.)

Organizacja
Numer

JW 1123

Dyslokacja

Grudziądz

Rodzaj wojsk

Logistyka

Podległość

Pomorski Okręg Wojskowy

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

4 Rejonowa Baza Materiałowa powstała 1 lipca 1999 na mocy Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-97/Org. z dnia 16.12.1998 r., następnie Rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr PF-1/Org. z 5 stycznia 1999 roku, na bazie istniejącej dotychczas w Grudziądzu 8 Rejonowej Składnicy Technicznej (JW 2206) oraz rozformowywanych składnic:

 • 12 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji z Bydgoszczy (JW 2946)
 • 24 Okręgowej Składnicy MPS z Maksymilianowa (JW 2488)
 • 2 Okręgowej Składnicy i Warsztatów Remontu Sprzętu Przeciwchemicznego z Grupy (JW 5899)
 • 8 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej z Torunia (JW 3738)
 • 3 Okręgowej Składnicy Sprzętu Czołgowo-Samochodowego z Torunia (JW 2223)
 • 15 Składnicy MPS WLOP z Gardei (JW 1656)

1 stycznia 2009 roku w skład 4 RBM włączono Skład Materiałowy Dębogórze, który powstał z rozformowanych jednostek – 35 Składnicy MPS Marynarki Wojennej oraz 12 Składnicy Żywnościowej Marynarki Wojennej[1]. 4 RBM stacjonowała w Grudziądzu. Po przekazaniu Bazy w podległość dowódcy 1 Regionalnej Bazy Logistycznej z Wałcza, na jej podstawie sformowany został Skład Materiałowy oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

PrzeznaczenieEdytuj

4 RBM, podporządkowana była dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, przeznaczona była do zaopatrywania wojskowych jednostek budżetowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności, niezależnie od ich podporządkowania organizacyjnego. Rejon odpowiedzialności Bazy obejmował województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie, a w zakresie obsługi laboratoryjnej MPS cały obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Proces zaopatrywania Wojskowych Jednostek Budżetowych realizowany był przez Bazę we wszystkich pięciu klasach materiałowych. Baza realizowała zakupy dla potrzeb Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych w nw. klasach materiałowych:

 • przedmioty zaopatrzenia mundurowego
 • materiały pędne i smary
 • żywność
 • techniczne środki materiałowe
 • artykuły powszechnego użytku.

StrukturaEdytuj

W skład 4 RBM wchodziły[1]:

Dowódcy bazyEdytuj

 • płk mgr inż. Jan Nogal (1999–2006)
 • ppłk Zbigniew Grajper (cz. p.o. czerwiec – grudzień 2006)
 • płk mgr inż. Marian Sękowski (2006–2007)
 • płk mgr Grzegorz Mosiołek (2007–14 marca 2011)
 • mjr Arkadiusz Popielarczyk (cz. p.o. 14 marca 2011 – 31 grudnia 2011)

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj