9 Rejonowa Baza Materiałowa

9 Rejonowa Baza Materiałowa (9 RBM) – stacjonarna logistyczna jednostka wojskowa. 31 grudnia 2010 Jednostka Wojskowa 3090 została rozformowana.

9 Rejonowa Baza Materiałowa
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1997

Rozformowanie

31 grudnia 2010

Tradycje
Kontynuacja

2 Regionalna Baza Logistyczna

Dowódcy
Pierwszy

płk dypl. mgr Jerzy Kubicki

Ostatni

ppłk Dariusz Nagrabski (cz. p.o.)

Organizacja
Numer

3090

Dyslokacja

Rembertów

Rodzaj sił zbrojnych

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Rodzaj wojsk

logistyka

Podległość

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

W systemie zaopatrywania wojsk baza była organem wykonawczym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP (IW SZ). Wykonuje zadania związane z zaopatrywaniem jednostek wojskowych i instytucji wojskowych z rejonu odpowiedzialności we wszystkich działach zaopatrzenia, z wyjątkiem sprzętu medycznego, leków i innych środków zaopatrzenia medycznego. Siedzibą Komendy Bazy była Warszawa. Kompleks koszarowy położony jest na terenie dzielnicy Rembertów (Nowy Rembertów). Pododdziałami wykonawczymi 9 RBM są składy, które są rozmieszczone w miejscowościach: Warszawa, Pomiechówek, Komorowo, Zegrze, Puszcza Mariańska, Pilawa, Bezwola, Hajnówka.

Baza wykonuje całościowe zadania związane z zaopatrywaniem jednostek i instytucji wojskowych z rejonu odpowiedzialności, począwszy od określenia zapotrzebowania na środki materiałowe, po ich dystrybucję do wskazanych jednostek wojskowych. Organizuje i przeprowadza procedury związane z zakupami towarów i usług.

W połowie lat 90. XX wieku rozpoczęto w Polsce tworzenie nowych, dużych, stacjonarnych jednostek logistycznych. W wyniku tych działań 1 stycznia 1997 roku rozpoczęła działalność 9 Rejonowa Baza Materiałowa w Warszawie. Powołana została rozkazem Szefa Sztabu Generalnego i podporządkowana dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Początkowo w skład 9 RBM wchodziło 6 składów materiałowych: Warszawa, Pomiechówek, Komorowo, Zegrze, Puszcza Mariańska oraz Pilawa.

Powstały one na bazie rozformowanych samodzielnych składnic, składów i warsztatów:

 • 2 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej w Warszawie-Rembertowie
 • Centralnej Składnicy i Warsztatach Sprzętu Kulturalno-Oświatowego w Warszawie-Rembertowie
 • Centralnej Składnicy Materiałów Szkoleniowych w Warszawie-Rembertowie
 • Składnicy Sprzętu Radioelektronicznego w Warszawie-Rembertowie
 • 2 Rejonowej Składnicy Technicznej w Pomiechówku
 • 1 Centralnej Składnicy i Warsztatach Sprzętu Obrony Przeciwchemicznej w Komorowie
 • 3 Centralnej Składnicy Sprzętu Łączności w Zegrzu
 • 32 Okręgowej Składnicy MPS w Puszczy Mariańskiej
 • 15 Centralnej Składnicy i Warsztatu Sprzętu MPS w Pilawie

Następnie w struktury bazy zostały włączone następujące składy:

 • Skład Łomża po rozformowanej 1 Rejonowej Składnicy Technicznej w Łomży, z dniem 1 kwietnia 1999 roku
 • Skład Hajnówka po rozformowanej 2 Centralnej Składnicy Materiałów Wybuchowych w Hajnówce, z dniem 1 stycznia 2000 roku
 • Skład Bezwola po rozformowaniu 12 RBM w Jawidzu, z dniem 1 czerwca 2003 roku

W czasie zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP 9 RBM zmieniała swoje podporządkowanie:

Z dniem 30 czerwca 2004 roku zlikwidowano Skład Łomża.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z lipca 1996 roku polecenie sformowania 9 RBM otrzymał kierownik 2 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej, płk dypl. mgr Jerzy Kubicki, który następnie został jej pierwszym komendantem. Wraz z nim pierwszą kadrę dowódcza stanowili:

 • ppłk Włodzimierz Oleksiak – Zastępca Komendanta – Szef Wydziału Zaopatrywania
 • mjr Stanisław Cegiełka – Zastępca Komendanta – Szef Wydziału Operacyjno-Mobilizacyjnego
 • ppłk Andrzej Krajewski – Zastępca Komendanta – Szef Logistyki
 • kpt. Marek Sztolsztejner – Główny Księgowy

Pierwszymi kierownikami składów zostali:

 • ppłk Krzysztof Węcławik
 • mjr Stanisław Stasiak
 • mjr Janusz Hołda
 • płk Jan Walędzik
 • mjr Zbigniew Niewiadomski
 • płk Marian Czaja

9 RBM posiada odznakę pamiątkową ustanowioną Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 320/MON z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9 Rejonowej Bazy Materiałowej w Warszawie[1]. Odznaka pamiątkowa jest formą przywiązania do macierzystej jednostki wojskowej. Prawo do noszenia odznaki jest zaszczytnym wyróżnieniem dla żołnierzy i pracowników wojska bazy. Przywilej noszenia odznaki stanowi zewnętrzny wyraz szacunku oraz uhonorowania dla dorobku historycznego Bazy oraz jej poprzedniczek.

W roku 2008 i 2010 Baza otrzymała miano "wyróżniającej się" w Inspektoracie Wsparcia. 2 maja 2010 roku na Placu Zamkowym z rąk Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, dowódca bazy płk Marek Kalwasiński odebrał flagę państwową z certyfikatem.

31 grudnia 2010 roku 9 Rejonowa Baza Materiałowa zakończyła działalność, jej zadania przejęła 2 Regionalna Baza Logistyczna.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj