Abisynia – dawna nazwa Etiopii, wywodząca się najprawdopodobniej od nazwy plemienia południowoarabskiego Habesz, które przywędrowało do Afryki przypuszczalnie jeszcze przed naszą erą. Jedną z przyczyn, dla których Etiopczycy zrezygnowali z nazwy Abisynia i wprowadzili nową (Etiopia), jest pogardliwe znaczenie formy „habesz” w języku arabskim, oznaczające mieszaniec, włóczykij. Słowo to było używane w okresach waśni przez mieszkających w kraju wyznawców islamu na określenie chrześcijan.

Starą nazwę Abisynia zastąpiono formą Etiopia, występującą m.in. w tekstach biblijnych i odnoszącą się do tego kraju. Wyraz Etiopia wywodzi się z greckiego aithiopes, tj. „brunatne twarze”. Mianem tym greccy podróżnicy określali ludy zamieszkujące obszar północno-wschodniej Afryki (czyli Sudan, Nubię oraz Etiopię właściwą). Ponieważ nazwa ta występuje w oryginalnych tekstach biblijnych pisanych greką, została ona zaakceptowana jako oficjalna nazwa państwa.