Religia państwowareligia wspierana ideowo lub w systemie prawnym, jako jedyna, przez państwo.

Jej struktury wyznaniowe są najczęściej bądź bezpośrednio finansowane przez państwo bądź posiadają przywileje względem innych wyznań. W systemach monarchicznych jest to z reguły religia wyznawana przez panującego władcę. Nierzadko obowiązują regulacje zakazujące osobom innych wyznań zajmowania określonych stanowisk, dotyczące sprawowania przez duchownych pewnych funkcji administracyjnych, uprzywilejowania nauki religii państwowej w szkołach.

W Unii Europejskiej religiami państwowymi są np. prawosławie w Grecji, anglikanizm w Anglii, prezbiterianizm w Szkocji, luteranizm w Danii. W tych krajach zakazana jest jednak dyskryminacja osób należących do mniejszości wyznaniowych. W 2000 Szwecja zrezygnowała z luteranizmu jako religii państwowej – od tej pory osoby rodzące się w Szwecji nie są już domyślnie członkami kościoła, którego głową jest król Szwecji.

Religie państwowe na świecie edytuj

 
Religie państwowe na świecie.

     Buddyzm

     Islam

     Chrześcijaństwo

Państwa żydowskie edytuj

Państwa chrześcijańskie edytuj

Katolicyzm

Prawosławie

Protestantyzm

Anglikanizm

  •   Anglia. Status państwowy posiada Kościół Anglii (Church of England)[3]

W niektórych z wymienionych państw (np. w Argentynie, Finlandii) wspomniane wyznania nie mają oficjalnego statusu religii państwowej, ale utrzymują specjalne stosunki z państwem, które zatwierdza np. nominacje biskupie.

Państwa islamskie edytuj

Sunnizm

Szyizm

Państwa buddyjskie edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Leksykon religioznawczy, Wydawnictwo Współczesne, Warszawa 1988, s. 103.
  2. 2010 Report on International Religious Freedom – Tuvalu. UNHCR. [dostęp 2017-10-16].
  3. Tadeusz J Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2016, s. 13, ISBN 978-83-60273-36-4.