Andrzej Sakson

polski socjolog

Andrzej Sakson (ur. 1 grudnia 1952 w Elblągu) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Instytutu Socjologii UAM. Specjalizuje się badaniach mniejszości narodowych etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej w Polsce oraz społeczności Mazurów i Warmiaków.

Andrzej Sakson
Data i miejsce urodzenia

1 grudnia 1952
Elbląg

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: socjologia narodu
Alma Mater

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

1981

Habilitacja

1991

Profesura

19 maja 1999

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Zachodni w Poznaniu

Życiorys edytuj

W latach 1971-1976 studiował socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1976 na podstawie pracy magisterskiej „Pobyt w Polsce a zmiany stereotypów Polski i Polaków wśród młodzieży zachodnioniemieckiej” napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Kwileckiego uzyskał stopień magistra. Następnie ukończył studia doktoranckie i obronił pracę doktorską (1981). W latach 1980-1985 pracował w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1985 pracuje w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, a w latach 2004-2011 był jego dyrektorem. W 1991 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Mazurzy - społeczność pogranicza uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych UAM stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia. W 1999 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1].

Do kręgu jego zainteresowań badawczych należy problematyka mazurska i wschodniopruska oraz przemiany społeczne w Niemczech i na ziemiach zachodnich i północnych Polski, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, stosunki polsko-niemieckie oraz migracja[2].

Najważniejsze publikacje edytuj

  • Mazurzy – społeczność pogranicza, 1990.
  • Polska – Niemcy – mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona. Red. wydania: Dariusz Matelski, Poznań 1994. ISBN 83-85003-70-3
  • Pomorze – trudna ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945-1995. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona. Red. wydania: Dariusz Matelski, Poznań 1996. ISBN 83-85003-78-9.

Przypisy edytuj

  1. Prof. Andrzej Sakson, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-11-04].
  2. Andrzej Sakson, Dziedzictwo Prus Wschodnich, prezentacja autora na ostatniej stronie okładki książki

Bibliografia edytuj

  • Andrzej Sakson – wykaz publikacji w LitDok Bibliografia Historii Europy Środkowowschodniej, Herder-Institut (Marburg)
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom IV: S–Ż (redaktor naukowy Janusz Kapuścik), Warszawa 2002, s. 33–34 (z fotografią)

Linki zewnętrzne edytuj