Augustyn (Markiewicz)

Augustyn, imię świeckie Adam Iwanowicz Markiewicz[1] (ur. 7 kwietnia 1952 w Hłuszkiewiczach) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Augustyn
Adam Markewycz
Metropolita białocerkiewski i bogusławski
Ilustracja
Kraj działania

Ukraina

Data i miejsce urodzenia

7 kwietnia 1952
Hłuszkiewicze

Metropolita białocerkiewski i bogusławski
Okres sprawowania

od 2013

Przewodniczący Oddziału ds. stosunków z siłami zbrojnymi Ukrainy
Okres sprawowania

od 1999

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego

Inkardynacja

Eparchia białocerkiewska

Śluby zakonne

16 września 1992

Diakonat

1975

Prezbiterat

1976

Nominacja biskupia

16 września 1992

Chirotonia biskupia

20 września 1992

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

20 września 1992

Miejscowość

Kijów

Miejsce

Cerkiew Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich

Konsekrator

Włodzimierz (Sabodan)

Współkonsekratorzy

Ireneusz (Seredni), Joannicjusz (Kobziew), Antoni (Fiałko), Hipolit (Chilko)

Życiorys edytuj

Jest z pochodzenia Białorusinem[1]. Urodził się w rodzinie kapłana prawosławnego. Ukończył szkołę medyczną i w 1971 zatrudnił się na stacji pogotowia w Równem. W latach 1971–1973 odbywał służbę wojskową. Po jej ukończeniu wstąpił do moskiewskiego seminarium duchownego, które ukończył z wyróżniającymi wynikami w 1975. Następnie ukończył (również z wybitnymi ocenami) wyższe studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej. Po zakończeniu nauki w seminarium został wyświęcony na diakona przez biskupa dmitrowskiego Włodzimierza. Ten sam hierarcha rok później udzielił mu święceń kapłańskich.

W latach 1977–1978 pracował w cerkwi św. Jerzego we wsi Biłyliwka (obwód żytomierski), zaś w latach 1978–1992 służył w Korosteniu, kolejno w parafiach Opieki Matki Bożej i św. Onufrego. Od 1989 był również dziekanem dekanatu korosteńskiego. 16 września 1992 nominowany na biskupa lwowskiego i drohobyckiego. Złożył wówczas wieczyste śluby zakonne, przyjmując imię Augustyn.

20 września 1992 w cerkwi refektarzowej ławry Kijowsko-Pieczerskiej miała miejsce jego chirotonia biskupia, w czasie której jako konsekratorzy wystąpili metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz, arcybiskup rówieński i ostrogski Ireneusz, biskup ługański i starobielski Joannicjusz, biskup perejasławsko-chmielnicki Antoni oraz biskup białocerkiewski Hipolit. W 1998 biskup Augustyn został podniesiony do godności arcybiskupiej, zaś jego tytuł został zmieniony na arcybiskup lwowski i halicki. Od 2004 jest wykładowcą seminarium duchownego w Poczajowie. Wielokrotnie reprezentował Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego na międzykościelnych konferencjach i spotkaniach, także ekumenicznych. Jest przewodniczącym Synodalnego Oddziału ds. Współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Od 2003 do 2011 był również pełnomocnym przedstawicielem zwierzchnika swojego Kościoła w Werchownej Radzie Ukrainy[2]. W lutym 2011 Synod Kościoła powierzył mu również funkcję przewodniczącego komisji teologiczno-kanonicznej Kościoła[2].

W 2011 wszedł w skład Wyższej Rady Cerkiewnej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego[3]. W 2012 przeniesiony na katedrę białocerkiewską[4]. W listopadzie 2013 otrzymał godność metropolity[5].

Jest przeciwnikiem ruchu ekumenicznego w jego współczesnej formie, w 1997 razem z biskupem wieriejskim Eugeniuszem opowiadał się za ograniczeniem udziału Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w działalności Światowej Rady Kościołów. Twierdzi, że Kościół prawosławny powinien współpracować z innymi wyznaniami jedynie w zakresie działalności humanitarnej[6].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj