Azotan nadtlenku acetylu

związek chemiczny

Azotan nadtlenku acetylu, PAN, C
2
H
3
NO
5
organiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków i nitroestrów.

Azotan nadtlenku acetylu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H3NO5
Inne wzory CH3COO2NO2
Masa molowa 121,05 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 2278-22-0
PubChem 16782[1]

Jest składnikiem smogu fotochemicznego[2], powstaje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ze składników spalin samochodowych – tlenków azotu i węglowodorów[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Azotan nadtlenku acetylu (CID: 16782) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  2. Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl, Chemistry, Belmont: Brooks/Cole, 2010, s. 399, ISBN 978-0-547-12532-9.
  3. Jerry March, Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mechanisms, and Structure, New York: Wiley, 1985, ISBN 0-471-85472-7.[potrzebny numer strony]