Barbara Wachowska

polska historyk

Barbara Wachowska (ur. 15 listopada 1929 w Wolborzu, zm. 2 lutego 2005 w Łodzi) – historyk, nauczycielka akademicka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1945 mieszkała w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1949 ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1952 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, a w 1957 r. historię na Uniwersytecie Warszawskim.

Barbara Wachowska
Data urodzenia

15 listopada 1929

Data śmierci

2 lutego 2005

Zawód, zajęcie

nauczyciel akademicki, historyk

Życiorys

edytuj

Od 1957 r. była pracownikiem naukowym w Katedrze Historii Polski XIX i XX wieku w Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat była kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Historii Najnowszej Polski oraz wicedyrektorem Instytutu Historii . Prowadziła prace badawcze dotyczące kwestii związanych z dziejami masowych ruchów społecznych, partii politycznych i związków zawodowych, a także dziejów miast Polski centralnej.

Jest autorką prac na temat historii najnowszej Brzezin, Kutna, Łasku, Łęczycy, Pabianic, Piotrkowa Tryb., Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza. Była wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i redaktorem naczelnym „Rocznika Łódzkiego”.

Opublikowała liczne prace poświęcone Tomaszowowi Mazowieckiemu. W 2000 r. otrzymała dyplom i medal „Przyjaciel Tomaszowa Mazowieckiego”. Była długoletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPRZ Pola Walki”, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. Autorka haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[1].

Spoczywa na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi (kwatera XXIII, rząd 22, grób 6).

Wybrane publikacje

edytuj
 • Strajki okupacyjne w łódzkim okręgu przemysłowym w latach wielkiego kryzysu 1929–1933
 • Z dziejów jednolitego frontu w łódzkim okręgu przemysłowym
 • Łódzka organizacja KPP w latach 1918–1926
 • W drugiej Rzeczypospolitej, w: Wachowska B. (red.), Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa–Łódź 1980.
 • Strajki okupacyjne w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu (kwiecień–maj 1933 r.), Rocznik Łódzki, T. 12, 1962, s. 17–40.
 • Zarys dziejów oświaty i życia kulturalnego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939, Rocznik Łódzki, T. 25, 1975, s. 231–250.
 • Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim (1903–1983), Rocznik Łódzki, T. 35, 1985, s. 69–84.

Przypisy

edytuj
 1. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A–D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978, s. 5.

Bibliografia

edytuj
 • Tadeusz Kawka, Szkoła, która przeszła do historii. Encyklopedyczny słownik znanych absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim 1901-2001, Tomaszów Mazowiecki 2001, ISBN 83-910695-1-6, s. 20–21 (fot.).
 • Tadeusz Kawka, Leksykon I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 1903-1998. Sławni absolwenci, nauczyciele i rodziców uczniów szkoły, Tomaszów Mazowiecki: [Tadeusz Kawka], 1998, s. 23, ISBN 83-910695-0-8, OCLC 751411631.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Barbara Wachowska (15 XI 1929 – 2 II 2005), Rocznik Łódzki, T. 52, 2005, s. 325.

Linki zewnętrzne

edytuj