Barbiturany

Barbiturany (barbituraty) – potoczna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy przeciwpadaczkowe. Najbardziej znane są fenobarbital (Luminal – stosowany do dzisiaj), cyklobarbital (Fanodorm – obecnie stosowany wyłącznie w Rosji). W latach 70. XX wieku były często nadużywane w celach odurzających.

Ze względu na wady: wytwarzanie tolerancji, kumulację, potencjał uzależniający i toksyczność przy przedawkowaniu (szczególnie w połączeniu z alkoholem lub innymi lekami), w zdecydowanej większości barbiturany zostały wycofane ze spisów leków w większości krajów świata.

Mechanizm działaniaEdytuj

Barbiturany łączą się z podjednostką α receptorów GABA-ergicznych, ułatwiając łączenie się endogennego GABA z tymi receptorami. Efektem tego działania jest otwarcie kanałów chlorkowych w błonie neuronów, co powoduje hiperpolaryzację, a w efekcie zmniejszenie ich pobudliwości na bodźce. Barbiturany otwierają kanały chlorkowe również bezpośrednio. Barbiturany wpływają poza tym na przewodnictwo sodowe i wapniowe. Tłumią neurony tworu siatkowego i kory mózgowej. Nasilają uwalnianie hormonu antydiuretycznego, hamują wchłanianie sodu i glukozy w kanalikach nerkowych. Wpływają depresyjnie na układ naczynioruchowy i oddechowy. Nie mają działania przeciwbólowego ale nasilają działanie leków o takich właściwościach. Niektóre z barbituranów wykazują silne działanie przeciwdrgawkowe.

Skutki przyjęciaEdytuj

Skutki przyjęcia barbituranów:

małe dawki:

 • stany relaksacji
 • euforia podobna do marzeń sennych
 • uspokojenie
 • niezręczność ruchowa

duże dawki:

 • pobudzenie przechodzące w senność
 • przyćmienie świadomości, lęki
 • pogorszenia zdolności dokonywania oceny
 • nieznaczne zwiększenie odczuwalnej już w mniejszych dawkach euforii
 • utrata koordynacji ruchów, zawroty, niewyraźna mowa
 • problemy z pamięcią
 • ogólne znieczulenie

Właściwości uzależniająceEdytuj

 
Według czasopisma naukowego The Lancet barbiturany są piątą najbardziej uzależniającą substancją spośród 20 najpopularniejszych substancji psychoaktywnych[1]

Silne. Przy dłuższym stosowaniu dochodzi do uzależnienia psychicznego jak i fizycznego. Szybki wzrost tolerancji powoduje częste zwiększanie dawki. Pełne uzależnienie pojawia się jednak dopiero po kilkumiesięcznym stosowaniu dużych dawek.

Zespół abstynencyjnyEdytuj

Odstawienie barbituranów powoduje bezsenność połączoną z niepokojem czy majaczeniem, czasami występują urojenia i halucynacje. Temperatura ciała wzrasta, pojawiają się drżenia mięśniowe, które mogą przerodzić się w napady drgawkowe, a nawet w ataki padaczkowe.

Zewnętrzne oznaki użyciaEdytuj

oznaki użycia:
 • maskowata twarz
 • spowolnienie ruchów
 • zaburzona koordynacja ruchowa
 • niewyraźna mowa
 • początkowo zwężone, a następnie rozszerzone źrenice
 • oczopląs

Grupy barbituranówEdytuj

 • barbiturany o krótkim i ultrakrótkim czasie działania – do tej grupy należą pochodne kwasu tiobarbiturowego (np. tiopental i tioamylal) oraz pochodne kwasu hydroksy-N-metylobarbiturowego (np.heksobarbital). Bardzo dobrze rozpuszczają się w tłuszczach i szybko gromadzą się w OUN. Ich krótkie działanie wynika z szybkiej dystrybucji leku do mięśni i obwodowej tkanki tłuszczowej.
 • Heksobarbital
 • Metoheksital
 • Tiamylal
 • Tiopental
 • barbiturany o średnim czasie działania – dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, silnie wiążą się z białkami i szybko metabolizowane są w wątrobie. Dawniej stosowane jako uspokajające i nasenne, obecnie bardzo rzadko.
 • Allobarbital
 • Amylobarbital
 • Butobarbital
 • Cyklobarbital
 • Pentobarbital
 • barbiturany o długim czasie działania – rzadko stosowane jako uspokajające i nasenne, częściej obecnie jako przeciwpadaczkowe. Słabo rozpuszczają się w tłuszczach, nieznacznie są metabolizowane w wątrobie. Średni czas działania to 8-10 h.
 • Barbital
 • Benzobarbital
 • Fenobarbital
 • Metylofenobarbital
 • Metabarbital

PrzypisyEdytuj

 1. Nutt, D., King, L. A., Saulsbury, W., Blakemore, C.. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. „The Lancet”, 2007.