Biuro Ścisłej Rady Wojennej

Biuro Ścisłej Rady Wojennej (BŚRW) – organ pracy przewodniczącego Biura Ścisłej Rady Wojennej – generała przewidzianego na Naczelnego Wodza w czasie wojny.

Biuro zostało powołane do życia dekretem Naczelnika Państwa, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z dnia 7 stycznia 1921 roku[1].

Etat Oddziału IIIa został ustanowiony rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych O.I.S.G. L. 8680 Org. i ogłoszony w Dodatku Tajnym Nr 28 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 48 z 6 grudnia 1921 roku, poz. 216. 18 listopada 1924 roku o Minister Spraw Wojskowych zwiększył etat o jednego oficera sztabowego (majora) - referenta do spraw gazowych i jednego szeregowca (ordynansa osobistego)[2].

Organizacja pokojowa Biura ŚRWEdytuj

 • szef Biura – II zastępca szefa Sztabu Generalnego
 • adiutant
 • Oddział IIa
 • Oddział IIIa (operacyjny)
  • Wydział „Wschód”
  • Wydział „Zachód”
  • Wydział Fortyfikacyjny
  • Wydział Ogólny
  • Wydział Manewrów i Doświadczeń
 • Oddział Va (obsady personalnej wyższych dowództw)

Obsada personalna Biura ŚRWEdytuj

Szefowie biura

Szefowie Oddziału IIIa

Szefowie Oddziału Va

Szefowie Wydziału „Wschód”

Szefowie Wydziału „Zachód”

Szefowie Wydziału Fortyfikacyjnego

Oficerowie Biura

PrzypisyEdytuj

 1. Dziennik Rozkazów Tajnych nr 3, poz. 26 z 10.02.1921 roku.
 2. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 46 z 18 listopada 1924 roku, poz. 656.
 3. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 113 z 25 października 1924 roku, s. 631.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 55 z 12 czerwca 1924 roku, s. 323.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 33 z 3 kwietnia 1924 roku, s. 184.

BibliografiaEdytuj