Chemoreceptor

receptor wrażliwy na bodźce chemiczne

Chemoreceptoryreceptory rozróżniające substancje chemiczne.

Do podstawowych chemoreceptorów zalicza się receptory wykrywające smak i zapach. Z chemorecepcją związane są również receptory wykrywające tlen, dwutlenek węgla i poziom pH płynów ustrojowych.

  • białka: białka receptorowe smaku i węchu
  • komórki: neurony smakowe, neurony węchowe
  • narządy: kubki smakowe, śluzówka węchowa

U nicieni są nimi amfidie.