Cyklaminiany

związek chemiczny

Cyklaminany (cykloheksylosulfaminiany; numer CAS: 100-88-9[1]) – grupa organicznych związków chemicznychsoli i estrów kwasu cyklaminowego (kwasu cykloheksylosulfaminowego). Zazwyczaj jednak nazwa ta odnosi się jedynie do cyklaminianu sodu i cyklaminianu wapnia, które są stosowane jako sztuczne środki słodzące w żywności i oznaczane symbolem E952[2].

OtrzymywanieEdytuj

Wyjściową substancją do produkcji cyklaminianów sodu i wapnia jest zazwyczaj cykloheksyloamina. Jednym ze sposobów ich otrzymywania jest reakcja tej substancji z kwasem sulfaminowym w wysokowrzącym rozpuszczalniku. W jej wyniku tworzy się N-cykloheksylosulfaminian N-cykloheksyloamoniowy, który z wodorotlenkiem sodu lub wodorotlenkiem wapnia prowadzi do otrzymania odpowiednich cyklaminianów i cykloheksyloaminy[3].

Innym sposobem jest reakcja równomolowych ilości cykloheksyloaminy i trzeciorzędowych amin, w której powstaje N-cykloheksylosulfaminian trialkiloamoniowy. Cyklaminiany otrzymywane są w analogiczny sposób do powyższej metody. Dawniej stosowano także kwas chlorosiarkowy w reakcji z cykloheksyloaminą[3].

Opisane zostały także reakcje cykloheksyloaminy z metylotiosiarczanem sodu lub solami metali i kwasu sulfaminowego, związków cykloheksylowych z tritlenkiem siarki lub kwasem siarkowym, cykloheksylohydroksyloaminy z dwutlenkiem siarki lub siarczynami[3].

WłaściwościEdytuj

Cyklaminiany sodu i wapnia rozkładają się pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 260 °C w przypadku cyklaminianu sodu). W pH od 2 do 10, są one stabilne i nie ulegają hydrolizie. Są więc odporne na warunki przetwarzania żywności[3].

W małym rozcieńczeniu słodki smak cyklaminianów jest około 30–35 razy intensywniejszy od sacharozy[4][5]. Zmniejsza się on jednak wraz ze zwiększeniem stężenia cyklaminianów. Przy stężeniu około 0,5% odczuwany może być także gorzki smak[4].

W niektórych przypadkach może występować efekt synergistyczny pomiędzy dwiema różnymi substancjami słodzącymi[6]. Wykorzystywany jest on w mieszaninie cyklaminianu sodu z sacharynianem sodu, zazwyczaj w stosunku wagowym 10:1 (czasem 9:1)[7].

ZastosowanieEdytuj

Dzięki dużej stabilności i odporności na temperaturę, cyklaminiany stosowane są jako substancje słodzące m.in. w napojach (m.in. gazowanych) i owocach konserwowych[7]. Wykorzystuje się je także w pastach do zębów[8] i płynach do płukania jamy ustnej w celu poprawy ich smaku[9].

Niektóre leki mogą być podawane w postaci cyklaminianów (m.in. cyklaminian cyproheptadyny[10] i cyklaminian izoaminilu[11]).

Historia i zagrożeniaEdytuj

Słodki smak cyklaminianów został odkryty przypadkowo przez Michaela Svedę w 1937 roku[12].

We wczesnych latach 70. cyklaminiany podejrzewane były o właściwości rakotwórcze. Z tego też powodu ich użycie w żywności zostało w wielu państwach zakazane (m.in. w Kanadzie, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii[13]) lub znacznie ograniczone, m.in. poprzez wymóg stosowania etykiet ostrzegawczych. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności znalezienia innych substancji słodzących (m.in. aspartamu, niektórych peptydów i acesulfamu K)[14].

Ponowna ocena danych toksykologicznych wskazała jednak na brak takich właściwości. Wątpliwości budziła jedynie cykloheksyloamina – toksyczny metabolit cyklaminianów wytwarzany przez niektóre bakterie jelitowe w organizmie człowieka[4][15]. Obecna wartość ADI (dopuszczalnego dziennego spożycia) ustalona przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) i Komitet Naukowy ds. Żywności Komisji Europejskiej (SCF) wynosi 0–11 mg/kg m.c. i jest oparta na danych toksykologicznych cykloheksyloaminy[7][16]. JECFA zaleca także, aby czystość cyklaminianów dodawanych do żywności nie była mniejsza niż 98%[17].

Cyklaminiany mogą także wchodzić w interakcje z niektórymi lekami[18].

PrzypisyEdytuj

 1. Cyklaminiany. National Library of MedicineMedical Subject Headings. (ang.).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. (Dz. Urz. UE L 354 z 16.12.2008). [dostęp 2012-07-12]. (pol.).
 3. a b c d Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 11.
 4. a b c Martindale. The Complete Drug Reference. s. 1936.
 5. Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 3.
 6. Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 5.
 7. a b c Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 12.
 8. Wolfgang Weinert: Oral Hygiene Products. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 3.
 9. Wolfgang Weinert: Oral Hygiene Products. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 6.
 10. Martindale. The Complete Drug Reference. s. 575.
 11. Martindale. The Complete Drug Reference. s. 1563.
 12. L.F. Audrieth, M. Sveda. Preparation and properties of some N-substituted sulfamic acids. „Journal of Organic Chemistry”. 9 (1), s. 89–101, 1944. DOI: 10.1021/jo01183a011.  Cyt. za: Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 11.
 13. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. F. Świderski (red.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. ISBN 83-204-3228-6.
 14. Erich Lück, Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Foods, 3. Food Additives. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 13–14.
 15. Barbara A. Bopp, Robert C. Sonders, James W. Kesterson, R.G. Renwick. Toxicological aspects of cyclamate and cyclohexylamine. „Critical Reviews in Toxicology”. 16 (3), s. 213–306, 1986. DOI: 10.3109/10408448609037465.  Cyt. za: Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 12.
 16. Erich Lück, Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Foods, 3. Food Additives. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 3.
 17. Compendium of Food Additive Specifications. T. 1. Rzym: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 1992, s. 283–285, 473–474, 1333–1334.Cyt. za: Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski: Sweeteners. W: Ullmann's Encyclopedia... s. 12.
 18. Martindale. The Complete Drug Reference. s. 293.

BibliografiaEdytuj

 • Martindale. The Complete Drug Reference. Sean C. Sweetman (red.). Wyd. 36. Pharmaceutical Press, 2009. ISBN 978-0-85369-840-1.
 • Ullmann's Encyclopedia of Chemical Industrial Chemistry. Wyd. 6. Weinheim: Viley-VCH. ISBN 978-3-527-30385-4.