Czerwonka (dopływ Kamienicy)

dopływ Kamienicy

Czerwonka – niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Kamienicy. Wypływa z zachodnich stoków grzbietu łączącego Magorzycę z Gorcem. Jego źródło znajduje się na wysokości ok. 890 m n.p.m. Zasilany jest przez kilka cieków. Uchodzi do Kamienicy na przysiółku Rzeki, na wysokości ok. 680 m, poniżej budynku leśniczówki.

Według regionalizacji Jerzego Kondrackiego wzdłuż potoku Czerwonka, na odcinku od jego ujścia po płytką przełęcz 850 m pomiędzy Magorzycą a Gorcem przebiega granica pomiędzy Gorcami a Beskidem Wyspowym.

Wzdłuż dolnej części potoku prowadzi znakowany szlak turystyczny. Przy szlaku tym znajduje się duża atrakcja geologiczna – pod nogami trafiają się czasami okruchy skał wapiennych, które we fliszu karpackim budującym Gorce i Beskid Wyspowy są wielką rzadkością. Są to wapienie głębokomorskie, tzw. turbditowe, które powstały w górnej kredzie i paleogenie. Czasami można na nich zauważyć wijące się chodniki – są to korytarze wydrążone przez żywe organizmy przed milionami lat.

Szlak turystycznyEdytuj

  – niebieski z Rzek przez Nową Polanę na Gorc. 2 h, ↓ 1.10 h, deniwelacja 510 m.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce- przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  • Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  • Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.