Dystrybucja (ekonomia)

Dystrybucja (łac. „distributio” – ‘rozdział, podział’ od distribuere ‘rozdzielać; rozdawać’; dis- ‘roz-; na części’ i tributum ‘podatek; danina’ od tribuere ‘(roz)dawać; udzielać; łożyć’ z tribus 'okrąg, jednostka podziału terytorialnego ludności starożytnego Rzymu’) – oznacza zorientowanie na osiąganie zysku, działalność obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc sprzedaży nabywcom finalnym. Dokonywana jest samodzielnie lub za pomocą pośredników.

Celem dystrybucji jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli przepływami wartości od dostawców do ostatecznych klientów.

Teorie podziału edytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Podział dóbr materialnych jest przedmiotem badania marksistowskiej ekonomii politycznej[1], która twierdzi, że produkcja, podział, wymiana i konsumcja stanowią jedność, w której określająca rola należy do produkcji[2]. Stosunki produkcji określają odpowiednie stosunki podziału[3]. W ustroju socjalistycznym obowiązuje zasada podziału Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj