Dział wód

umowna linia rozgraniczająca sąsiadujące zlewnie lub dorzecza
(Przekierowano z Dział wodny)

Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych[1].

Kontynentalne działy wód w Europie
Kontynentalne działy wód w Ameryce Północnej

Istnieje hierarchia działów wód:

itd.

Stosunkowo łatwo wyznaczyć jest dział wód na obszarach pofałdowanych, w górach i na wyżynach, gdzie prowadzi się go wzdłuż linii grzbietu wypukłości terenu, przez jego szczyt oraz przez przełęcze pomiędzy nim a sąsiednimi szczytami. Natomiast na terenach nizinnych jego dokładne wyznaczenie jest o wiele trudniejsze. Zdarza się nawet, że cieki rozdzielają się, a ich wody spływają do dorzeczy dwóch rzek, mamy wówczas do czynienia z bifurkacją wód rzecznych. Tak jest np. z Casiquiare w Ameryce Południowej oraz Obrą w Polsce. Bifurkacja tej ostatniej ma jednak charakter sztuczny - rzeka jest bowiem dopływem Warty, ale przez kanał część wody płynie do Obrzycy.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała: Szczawnica i okolice – niektóre możliwości kształcenia w zakresie geografii. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 128. ISBN 83-87431-37-0.