E581 (trasa europejska)

E581 – oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez wschodnią Rumunię, południową Mołdawię i południową Ukrainę.

E581
Długość

ok. 427 km

Państwa

Rumunia,
Mołdawia,
Ukraina

E581 zaczyna się w Mărăşeşti, gdzie odbija od trasy europejskiej E85. Biegnie szlakami dróg krajowych:

Na terenie Mołdawii E581 biegnie szlakami dróg krajowych:

Na Ukrainie E581 biegnie szlakiem drogi krajowej M16 do Odessy.

Ogólna długość trasy E581 wynosi około 427 km, z tego 153 km w Rumunii, 204 km w Mołdawii, 70 km na Ukrainie.