Edward Zwolski

Edward Zwolski (ur. 9 lutego 1932 w Warszewce pod Płockiem, zm. 19 września 1997 w Konstancinie) – historyk, filolog klasyczny, tłumacz, specjalista od historii starożytnej.

Edward Zwolski
Data urodzenia 9 lutego 1932
Data śmierci 19 września 1997
Miejsce spoczynku Lublin, cmentarz przy ul. Lipowej
Zawód, zajęcie historyk
Narodowość polska
Alma Mater Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Wydział Nauk Humanistycznych

ŻyciorysEdytuj

Absolwent historii i filologii klasycznej na KUL (1955). W latach 1959-1961 studiował za granicą. Doktorat w 1960 na Uniwersytecie Rzymskim i w 1964 na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1955 zatrudniony na KUL. Habilitacja 1976 na UW. Od 1992 profesor nadzwyczajny. Głównym kierunkiem badań była religia grecka. Tłumacz z literatury antycznej i prac historyków zachodnich.

Jego uczniem jest Lech Trzcionkowski. Czytał, jak sam mówił, we wszystkich językach świata - przedstawiają go władze KUL. - Bardziej poeta niż naukowiec. Postać wybitna. Świadomość tę mieli wszyscy, którym dane było się z nim zetknąć. Jego wykłady z pogranicza literatury, historii sztuki, teologii i filozofii przyciągały olbrzymie rzesze studentów. Z wykształcenia filolog klasyczny i historyk fascynujący się Platonem, Dantem i Shakespeare’em, do końca pozostał wierny swoim młodzieńczym fascynacjom filologicznym. W wieku 21 lat przetłumaczył „Ucztę” Platona. Prowadził seminaria, na których komentował dialogi Platona. Duchowością był z innej epoki.[1].

Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej w części prawosławnej (kwatera J-9-7)[1].

 
Grób prof. Edwarda Zwolskiego na cmentarzu przy ulicy Lipowej

Wybrane publikacjeEdytuj

KsiążkiEdytuj

 • Ustrój państwowy w starożytnym Argos, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1967.
 • Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa: PAX 1978.
 • Choreia w starożytnej Sparcie, Lublin 1977.
 • Kasjodor i Jordanes, Historia gocka, czyli scytyjska Europa, Lublin: TN KUL 1984.
 • Demokracja w starożytności, Lublin: Wszechnica związkowa 1980.

ArtykułyEdytuj

 • Helena matka Konstantyna w świetle historii, "Zeszyty Naukowe KUL. 5 (1962), z.2, s.53-76
 • Ruchy wolnościowe na Peloponezie w pierwszej połowie V wieku przed Chr., „Roczniki Humanistyczne” XII (2), 1964, s. 195-214.
 • Akcenty programowe w poezji augustowskiej, „Roczniki Humanistyczne” XIV (3), 1966, s. 49-71.
 • Doryzm Pindara, „Roczniki Humanistyczne” XV (2), 1967, s. 5-16.
 • U progu greckiej myśli eschatologicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” XI (1/41), 1968, s. 45-57.
 • Kosmogonia Alkmana, „Roczniki Humanistyczne” XVI (3), 1968, s. 31-35.
 • Świat egipski u Ajschylosa, „Roczniki Humanistyczne” XVI (3), 1968, s. 37-60.
 • Uwagi o Jordanesie, historyku Gotów, „Studia Źródłoznawcze” 13 (1968), s. 137-145.
 • W sprawie listy spartańskich Eurypontydów, „Przegląd Historyczny” 59 (1968), z. 3, s. 481-484.
 • Tyrteusz jako źródło historyczne, „Roczniki Humanistyczne” XVII (3), 1969, s. 5-19.
 • Wielka retra i jej poetycka parafraza, „Roczniki Humanistyczne” XVIII (2), 1970, s. 5-25.
 • Klasyfikacja ustrojów u Arystotelesa, płynność czy ścisłość?, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” s. A, 16, 2, 1974, s. 163-171.
 • Obrzędowy aspekt walki orężnej w Grecji, „Roczniki Humanistyczne” XXII (2), 1974, s. 13-31.
 • Śp. Prof. dr Jan Stanisław Łoś, „Biuletyn Informacyjny KUL” Lublin 1975, nr 1(7).
 • Jan Stanisław Łoś, „Summarium” III (23), 1974, s. 289-291.
 • Pierwiastek muzyczny w obrzędach spartańskich, „Roczniki Humanistyczne” XXIII (2), 1975, s. 5-44.
 • Klasyfikacja ustrojów u Arystotelesa, płynność czy ścisłość, Warszawa 1975.
 • Choreia w starożytnej Sparcie, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” s. A, 19, 1, 1977, s. 21-27.
 • Z historii badań nad religią i mitem. Friedrich Max Müller, czyli dialektyka religii i mitologii. Biogram, „Roczniki Humanistyczne” XXVI (2), 1978, s. 5-33.
 • Typologia ustrojów w „Polityce” Arystotelesa. Logika a historia, „Przegląd Historyczny” 70 (1979), z. 2, s. 253-266.
 • „Litania” do celtyckiej bogini, „Roczniki Humanistyczne” XXXIV (2), 1986, s. 539-565.
 • Sądowładztwo ateńskie: Rządy ¼ nad ¾, „Roczniki Humanistyczne” XXXV (2), 1987, s.145-158.
 • Religia i polityka w Grecji. Na marginesie pięciu rozpraw o tyranii greckiej, w: Benedetto Bravo, Jerzy Kolendo, Włodzimierz Lengauer (red. nauk.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w 50-lecie pracy naukowej przez Jej uczniów, Warszawa: PWN 1988, s. 233-255.

PrzekładyEdytuj

 • Steven Runciman, Schizma wschodnia, przeł. Jan Gawroński, przekład przejrzał i poprawił Edward Zwolski, Warszawa: „Pax” 1963.
 • Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniobizantyjskiej, (red.) Normam H. Baynes, H. St. Moss, Warszawa: PAX 1964.
 • William Foxwell Albright, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, Warszawa 1967.
 • André Parrot, Biblia i starożytny świat, Warszawa: „Pax” 1968.
 • Pierre Montet, Egipt i Biblia, Warszawa: PAX 1968.
 • Velleius Paterculus Caius, Historia rzymska, przekład, wstęp i komentarz Edward Zwolski, Wrocław 1970 (wyd. 2 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Warszawa: z De Agostini Polska 2006).
 • André Parrot, Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa: PAX 1971.
 • Bernard Basset, Zacznijmy znów modlić się, Paris: Éditions du Dialogue 1979.
 • Martin Buber, Opowieści rabina Nachmana, Paris: Éditions du Dialogue 1983.
 • Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, w: Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1984, s. 91-171
 • Pieśń nad pieśniami, Jędrzejów - Lublin 1991.
 • Platon, Biesiada, Kraków 1993.
 • Platon, Phaidros, Kraków 1996.
 • Platon, Phileb, Kraków 1999.
 • Piotr Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, z języka francuskiego przeł. Jadwiga Kuczyńska i Edward Zwolski, Lublin: TN KUL 2001.

PrzypisyEdytuj

 1. Informacje w serwisie Grobonet. [dostęp 2020-08-29].

BibliografiaEdytuj

 • Lech Trzcionkowski, Edward Zwolski (9 II 1932-19 IX 1997), „Zeszyty Naukowe KUL” XLII (1-2/165-166),(1999), s. 235-244.
 • Stefan Klemczak, Słowo o Edwardzie Zwolskim [1932-1997], „Principia” 18/19 (1997), s. 304-307.
 • Anna Wielopolska, Widzieć i rozumieć: Edward Zwolski (1932-1997), „ „Rzeczpospolita” (1998), nr 43, s. 24.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s.503-504.
 • Krzysztof Gębura, Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej, Siedlce 2001.
 • Piotr Kochanek, Prof. dr hab. Edward Zwolski – droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literacki, „Vox Patrum” 33 (2013), t. 59, s. 591-606.

Linki zewnętrzneEdytuj