Edward Zwolski

polski historyk

Edward Zwolski (ur. 9 lutego 1932 w Warszewce koło Płocka, zm. 19 września 1997 w Konstancinie) – historyk, filolog klasyczny, tłumacz, specjalista od historii starożytnej.

Edward Zwolski
Data i miejsce urodzenia

9 lutego 1932
Warszewka

Data i miejsce śmierci

19 września 1997
Konstancin-Jeziorna

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia starożytna
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

24 października 1964
Uniwersytet Warszawski

Profesura

5 lipca 1976

Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski

kierownik Katedry Historii Starożytnej KUL
Okres spraw.

1977–1997

Życiorys Edytuj

Absolwent historii i filologii klasycznej na KUL (1955). W latach 1959-1961 studiował za granicą. Doktorat w 1960 na Uniwersytecie Rzymskim i w 1964 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Ustrój państwowy w starożytnym Argos (wyd. Lublin 1967). Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. Iza Bieżuńska-Małowist. Od 1955 zatrudniony na KUL. Habilitacja 1976 na UW. Od 1992 profesor nadzwyczajny. Głównym kierunkiem badań była religia grecka. Tłumacz z literatury antycznej i prac historyków zachodnich.

Jego uczniem jest Lech Trzcionkowski. Czytał, jak sam mówił, we wszystkich językach świata - przedstawiają go władze KUL. - Bardziej poeta niż naukowiec. Postać wybitna. Świadomość tę mieli wszyscy, którym dane było się z nim zetknąć. Jego wykłady z pogranicza literatury, historii sztuki, teologii i filozofii przyciągały olbrzymie rzesze studentów. Z wykształcenia filolog klasyczny i historyk fascynujący się Platonem, Dantem i Shakespeare’em, do końca pozostał wierny swoim młodzieńczym fascynacjom filologicznym. W wieku 21 lat przetłumaczył „Ucztę” Platona. Prowadził seminaria, na których komentował dialogi Platona. Duchowością był z innej epoki.[1].

Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej w części prawosławnej (kwatera J-9-7)[1].

 
Grób prof. Edwarda Zwolskiego na cmentarzu przy ulicy Lipowej

Wybrane publikacje Edytuj

Książki Edytuj

 • Ustrój państwowy w starożytnym Argos, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1967.
 • Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa: PAX 1978.
 • Choreia w starożytnej Sparcie, Lublin 1977.
 • Kasjodor i Jordanes, Historia gocka, czyli scytyjska Europa, Lublin: TN KUL 1984.
 • Demokracja w starożytności, Lublin: Wszechnica związkowa 1980.

Artykuły Edytuj

 • Helena matka Konstantyna w świetle historii, "Zeszyty Naukowe KUL. 5 (1962), z.2, s.53-76
 • Ruchy wolnościowe na Peloponezie w pierwszej połowie V wieku przed Chr., „Roczniki Humanistyczne” XII (2), 1964, s. 195-214.
 • Akcenty programowe w poezji augustowskiej, „Roczniki Humanistyczne” XIV (3), 1966, s. 49-71.
 • Doryzm Pindara, „Roczniki Humanistyczne” XV (2), 1967, s. 5-16.
 • U progu greckiej myśli eschatologicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” XI (1/41), 1968, s. 45-57.
 • Kosmogonia Alkmana, „Roczniki Humanistyczne” XVI (3), 1968, s. 31-35.
 • Świat egipski u Ajschylosa, „Roczniki Humanistyczne” XVI (3), 1968, s. 37-60.
 • Uwagi o Jordanesie, historyku Gotów, „Studia Źródłoznawcze” 13 (1968), s. 137-145.
 • W sprawie listy spartańskich Eurypontydów, „Przegląd Historyczny” 59 (1968), z. 3, s. 481-484.
 • Tyrteusz jako źródło historyczne, „Roczniki Humanistyczne” XVII (3), 1969, s. 5-19.
 • Wielka retra i jej poetycka parafraza, „Roczniki Humanistyczne” XVIII (2), 1970, s. 5-25.
 • Klasyfikacja ustrojów u Arystotelesa, płynność czy ścisłość?, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” s. A, 16, 2, 1974, s. 163-171.
 • Obrzędowy aspekt walki orężnej w Grecji, „Roczniki Humanistyczne” XXII (2), 1974, s. 13-31.
 • Śp. Prof. dr Jan Stanisław Łoś, „Biuletyn Informacyjny KUL” Lublin 1975, nr 1(7).
 • Jan Stanisław Łoś, „Summarium” III (23), 1974, s. 289-291.
 • Pierwiastek muzyczny w obrzędach spartańskich, „Roczniki Humanistyczne” XXIII (2), 1975, s. 5-44.
 • Klasyfikacja ustrojów u Arystotelesa, płynność czy ścisłość, Warszawa 1975.
 • Choreia w starożytnej Sparcie, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” s. A, 19, 1, 1977, s. 21-27.
 • Z historii badań nad religią i mitem. Friedrich Max Müller, czyli dialektyka religii i mitologii. Biogram, „Roczniki Humanistyczne” XXVI (2), 1978, s. 5-33.
 • Typologia ustrojów w „Polityce” Arystotelesa. Logika a historia, „Przegląd Historyczny” 70 (1979), z. 2, s. 253-266.
 • „Litania” do celtyckiej bogini, „Roczniki Humanistyczne” XXXIV (2), 1986, s. 539-565.
 • Sądowładztwo ateńskie: Rządy ¼ nad ¾, „Roczniki Humanistyczne” XXXV (2), 1987, s.145-158.
 • Religia i polityka w Grecji. Na marginesie pięciu rozpraw o tyranii greckiej, w: Benedetto Bravo, Jerzy Kolendo, Włodzimierz Lengauer (red. nauk.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w 50-lecie pracy naukowej przez Jej uczniów, Warszawa: PWN 1988, s. 233-255.

Przekłady Edytuj

 • Steven Runciman, Schizma wschodnia, przeł. Jan Gawroński, przekład przejrzał i poprawił Edward Zwolski, Warszawa: „Pax” 1963.
 • Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniobizantyjskiej, (red.) Normam H. Baynes, H. St. Moss, Warszawa: PAX 1964.
 • William Foxwell Albright, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, Warszawa 1967.
 • André Parrot, Biblia i starożytny świat, Warszawa: „Pax” 1968.
 • Pierre Montet, Egipt i Biblia, Warszawa: PAX 1968.
 • Velleius Paterculus Caius, Historia rzymska, przekład, wstęp i komentarz Edward Zwolski, Wrocław 1970 (wyd. 2 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Warszawa: z De Agostini Polska 2006).
 • André Parrot, Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa: PAX 1971.
 • Bernard Basset, Zacznijmy znów modlić się, Paris: Éditions du Dialogue 1979.
 • Martin Buber, Opowieści rabina Nachmana, Paris: Éditions du Dialogue 1983.
 • Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, w: Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1984, s. 91-171
 • Pieśń nad pieśniami, Jędrzejów - Lublin 1991.
 • Platon, Biesiada, Kraków 1993.
 • Platon, Phaidros, Kraków 1996.
 • Platon, Phileb, Kraków 1999.
 • Piotr Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, z języka francuskiego przeł. Jadwiga Kuczyńska i Edward Zwolski, Lublin: TN KUL 2001.

Przypisy Edytuj

 1. Informacje w serwisie Grobonet. [dostęp 2020-08-29].

Bibliografia Edytuj

 • Lech Trzcionkowski, Edward Zwolski (9 II 1932-19 IX 1997), „Zeszyty Naukowe KUL” XLII (1-2/165-166),(1999), s. 235-244.
 • Stefan Klemczak, Słowo o Edwardzie Zwolskim [1932-1997], „Principia” 18/19 (1997), s. 304-307.
 • Anna Wielopolska, Widzieć i rozumieć: Edward Zwolski (1932-1997), „ „Rzeczpospolita” (1998), nr 43, s. 24.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s.503-504.
 • Krzysztof Gębura, Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej, Siedlce 2001.
 • Piotr Kochanek, Prof. dr hab. Edward Zwolski – droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literacki, „Vox Patrum” 33 (2013), t. 59, s. 591-606.

Linki zewnętrzne Edytuj