Eugen Dühring (ur. 12 stycznia 1833 w Berlinie, zm. 21 września 1921 w Nowawes) – niemiecki filozof, ekonomista, antysemita.

W latach 1856–1859 był prawnikiem, w 1864–1877 wykładał filozofię na Uniwersytecie Berlińskim. Był bezkompromisowym krytykiem militaryzmu, marksizmu, religii, (zwłaszcza judaizmu) i uniwersytetów. Był wszechstronnym naukowcem piszącym traktaty o filozofii, ekonomii, matematyce, fizyce i literaturze, zajmował się też socjologią i teorią państwa. Był zwolennikiem optymistycznych, pozytywistycznych poglądów oraz kantyzmu; twierdził, że ludzie mają instynkty, które naturalnie czynią ich życzliwymi dla innych. To samo mniemanie odnosił do teorii ekonomicznej, stwierdzając, że wprowadzona przez komunistów dychotomia między kapitalistami a proletariuszami była niepotrzebna. W działalności politycznej reprezentował tzw. drobnomieszczański socjalizm. Prowadził ostrą polemikę z Friedrichem Engelsem (który główne tezy swoich polemik zawarł w opublikowanej w 1878 książce Anti-Dühring). Jego ważniejszymi pracami były Capital und Arbeit (1865), Natürliche Dialektik (1865), Kritische Geschichte der Philosophie (1869) i Cursus der National- und Socialökonomie. (1873-1892).

BibliografiaEdytuj