Filozofia Zachodu lub filozofia europejska – myśl filozoficzna cywilizacji zachodniej. Termin stosowany dla odróżnienia od stanowiącej inną specjalność naukową[1] filozofii Wschodu (indyjskiej oraz chińskiej). Filozofia europejska zaczęła kształtować się około VI wieku p.n.e. w starożytnej Grecji i w XXI w. dalej się rozwija[2].

Początki filozofii europejskiejEdytuj

Osobny artykuł: Historia filozofii.

Korzenie filozofii europejskiej sięgają starożytnej Grecji. Za pierwszego greckiego filozofa uważa się Talesa z Miletu, który nieusatysfakcjonowany mitologicznym wyjaśnieniem powstania świata próbował wyjaśnić to zagadnienie w sposób naukowy. Tales uważał, że wszystko powstało z wody, podczas gdy jego poprzednicy mówili o bóstwach wody (Okeanosie i Tetydzie)[3].

Tak zwany pierwszy okres filozofii starożytnej (w którym działali m.in. jońscy filozofowie przyrody, eleaci czy Heraklit) był typowym okresem powstania i rozwoju filozofii i nie obejmował wielu zagadnień, skupiając się głównie na kosmologii. Inne zagadnienia (psychologia, epistemologia, estetyka, etyka) zostały potraktowane ubocznie. Filozofia nie korzystała wówczas z pomocy nauk szczegółowych (które nie istniały), a czasem je zastępowała[4]. W tzw. okresie klasycznym za sprawą takich filozofów jak Platon, Sokrates czy Arystoteles myśl filozoficzna rozwinęła się.

Dyscypliny filozofii europejskiejEdytuj

Filozofowie zachodni często dzielili filozofię na poddyscypliny. Tradycyjny podział filozofii na etykę, fizykę i logikę został dokonany przez stoików[5][6].

Współcześnie głównymi działami filozofii są metafizyka, epistemologia, etyka i estetyka (ostatnie dwie składają się na aksjologię). Logika jest czasami włączana jako dział filozofii, a czasami traktowana jako odrębna nauka.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Tatarkiewicz: Historia filozofii. s. 10.
  2. Tatarkiewicz: Historia filozofii. s. 15.
  3. Tatarkiewicz: Historia filozofii. s. 24.
  4. Tatarkiewicz: Historia filozofii. s. 22.
  5. Tatarkiewicz: Historia filozofii. s. 145, 148.
  6. Stoicism (ang.). plato.stanford.edu, 1996-04-15. [dostęp 2012-02-29].

BibliografiaEdytuj