Forum Myśli Wolnej

Forum Myśli Wolnej – wydawany od 1998 roku krakowski kwartalnik racjonalistów. Czasopismo jest oficjalnym organem prasowym Rady Wojewódzkiej Towarzystwa Kultury Świeckiej.

Forum Myśli Wolnej
Częstotliwość kwartalnik
Państwo Polska Polska
Wydawca Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie
Rodzaj czasopisma humanistyczno-racjonalistyczne
Pierwszy numer 1998
Redaktor naczelny Stanisław Franczak
ISSN 1507-4781
Strona internetowa

CharakterystykaEdit

Patronem oddziału TKŚ z Krakowa jest Tadeusz Boy-Żeleński. To jego myśli z felietonów i artykułów rozpoczynają każdy numer kwartalnika. Czasopismo zostało skierowane do ludzi, którzy odwołują się do rozumu i rozsądku, nauki i praktyki. Naczelną jego dewizą jest hasło: Człowiek wartością najwyższą. Redakcja jednoznacznie opowiada się za nienaruszalnością godności ludzkiej czy szacunkiem dla odmiennej kultury, religii, narodowości. Występuje przeciw kłamstwu, nienawiści i dominacji irracjonalizmu nad rozumem, gdyż tylko humanizm i tolerancja umożliwiają właściwe kształtowanie osobowości człowieka. Nie jest celem pisma walka z religią czy też preferowanie prymitywnego ateizmu. Jest w nim natomiast miejsce na wszelką dyskusję o świecie i rzeczywistości na płaszczyźnie racjonalnej o tym, co nas różni, ale i o tym, co nas łączy. W każdym numerze czasopisma jest także sporo artykułów o charakterze kulturalnym i literackim, a całość jest ilustrowana przez profesjonalnych grafików. Z pismem współpracowali wybitni przedstawiciele krakowskiej i ogólnopolskiej nauki tacy jak: Antoni Podraza, Czesław Banach, Wiesław Bielak, Marian Grzybowski, Jerzy Kochan, Józef Lipiec, Jerzy Ochman, Jan Szmyd, Piotr Szydłowski, Kazimierz Urban, Jan Woleński czy Adam Zieliński[1]. Recenzując periodyk, prasoznawca i filozof profesor Ignacy Stanisław Fiut pisze, że jest to „typowo pokoleniowe pismo ideowe skierowane do ludzi ceniących w życiu codziennym racje rozumu i świeckie treści kultury narodowej oraz światowej, określane mianem nowego humanizmu, niezależnego od wpływu religii i ideologii, preferującego otwartość człowieka na innych ludzi i świat”.

Redakcja: Stanisław Franczak – redaktor naczelny, Ignacy S. Fiut, Jerzy Hyrjak, Barbara Pietryka, Sylwester Murynowicz, Czesława J. Kotarba, Marian Dziwisz, Julian Kawalec, Maciej Naglicki.

Zobacz teżEdit

PrzypisyEdit

Linki zewnętrzneEdit