František Štícha

czeski językoznawca

František Štícha (ur. 23 listopada 1950[1]) – czeski językoznawca, pracownik naukowy Instytutu Języka Czeskiego[2]. Zajmuje się badaniem gramatyki, zwłaszcza składni języka czeskiego, a także badaniami kontrastywnymi nad językiem czeskim i niemieckim[3].

František Štícha
Państwo działania

 Czechy

Data urodzenia

23 listopada 1950

docent
Specjalność: lingwistyka porównawcza
Habilitacja

2004

Zatrudnienie
Instytut

Instytut Języka Czeskiego

Stanowisko

pracownik naukowy

Uczelnia

Uniwersytet Karola

Stanowisko

nauczyciel akademicki

W 1975 ukończył studia dyplomowe z zakresu języka czeskiego i języka niemieckiego na Wydziale Pedagogicznym Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie. Rok później uzyskał tytuł PhDr. („mały doktorat”) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1981 r. uzyskał tytuł kandydata nauk. Habilitował się w 2004 r.[2]

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Korpus – gramatika – axiologie” oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Linguistica Pragensia[2]. W swoim dorobku ma liczne recenzje oraz prace naukowe, koncentrujące się na różnych działach bohemistyki i germanistyki[4]. Jest m.in. autorem monografii Utváření a hierarchizace struktury větného znaku (1984) i Česko-německá srovnávací gramatika (Argo 2003)[3]. Prowadzi kolumnę popularyzatorską w tygodniku „Rozhlas”[2]. W Instytucie Translatologii Uniwersytetu Karola wykłada gramatykę kontrastywną czesko-niemiecką i stylistykę[3].

Jego monografia Utváření a hierarchizace struktury větného znaku przedstawia oryginalny pogląd na problematykę kategorii składniowych i morfologicznych, a Česko-německá srovnávací gramatika uchodzi za pionierski wkład w dziedzinie gramatyki porównawczej. W nowszych opracowaniach naukowych, poruszających szeroki zakres zagadnień gramatycznych i leksykologicznych, Štícha wykorzystuje metody oferowane przez elektroniczne korpusy językowe[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Štícha, František, 1950- - Portaro - katalog knihovny, katalog.mendelu.cz [dostęp 2020-01-09] (cz.).
  2. a b c d doc. PhDr. František Štícha, CSc., Instytut Języka Czeskiego [dostęp 2019-07-20] (cz.).
  3. a b c doc. PhDr. František Štícha, CSc., Vesmír [dostęp 2019-07-20] (cz.).
  4. a b 3.5 Celkové hodnoceni publikačni činnosti uchazeče, [w:] Rok 2009: 2009-05-21 Zápis ze zasedání Vědecké rady - příloha.pdf, [w:] Zápisy ze zasedání Vědecké rady [online], Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola, 21 maja 2009, s. 4 [dostęp 2019-07-20] (cz.).