Fruktozo-1,6-bisfosforan

związek chemiczny

Fruktozo-1,6-bisfosforanfruktoza ufosforylowana na dwóch pozycjach – obecność dwóch grup fosforanowych przy węglu 1 oraz 6. Intermediat glikolizy. Powstaje na drodze fosforylacji z fruktozo-6-fosforanu (działanie fosfofruktokinazy I). W kolejnym etapie glikolizy, jest on rozkładany przez aldolazę do fosfodihydroksyacetonu oraz aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Jest także allosterycznym aktywatorem kinazy pirogronianowej.

Fruktozo-1,6-bisfosforan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C6H14O12P2

Masa molowa

340,12 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

488-69-7
15499-52-2 (sól tetrapotasowa)
23784-19-2 (tetrachlorowodorek)
26177-85-5 (dichlorowodorek)
38099-82-0 (trichlorowodorek)
6035-52-5 (sól barowa)
6055-82-9 (sól wapniowa)

PubChem

10267

DrugBank

DB02835

Klasyfikacja medyczna
ATC

C01 EB07