Aldehyd 3-fosfoglicerynowy

związek chemiczny

Aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP, PGAL) – organiczny związek chemiczny z grupy estrów kwasu fosforowego, ufosforylowana postać aldehydu glicerynowego.

Aldehyd 3-fosfoglicerynowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H7O6P

Masa molowa

170,06 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

142-10-9

PubChem

729

Jako produkt pośredni fotosyntezy ma istotne znaczenie w fazie ciemnej, w wyniku której syntezowana jest glukoza i inne węglowodany[1]. W procesie glikolizy jest produktem pośrednim, który ulega wieloetapowemu utlenianiu do pirogronianu w połączeniu z tworzeniem wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych w postaci ATP i redukcją NAD+ do NADH + H+.

Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest również produktem pośrednim procesu glukoneogenezy (1,3-BPG ⇌ GAP ⇌ F-1,6-BP).

PrzypisyEdytuj

  1. Buchanan B. B.. Carbon dioxide assimilation in oxygenic and anoxygenic photosynthesis. „Photosynth. Res.”. 33 (2), s. 147–162, 1992. DOI: 10.1007/BF00039177. 

BibliografiaEdytuj

  • Jeremy Berg, John Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemia. Warszawa: PWN, 2005, s. 425-465, 551-571. ISBN 83-01-14379-7.
  • Szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza. W: Lubert Stryer: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12044-4.