Funkcja pary

Funkcja pary – przyporządkowanie służące do jednoznacznego zakodowania pary liczb naturalnych za pomocą pojedynczej liczby naturalnej.

Każda funkcja pary może zostać użyta w teorii mnogości do dowodu, że zbiory liczb całkowitych oraz wymiernych maję tę samą moc co zbiór liczb naturalnych. W teorii rekursji służą one do kodowania funkcji więcej niż jednego argumentu naturalnego za pomocą funkcji jednej zmiennej

Definicja formalnaEdytuj

Funkcją pary jest pierwotnie rekurencyjna bijekcja

 

(Uwaga: tutaj  )

Funkcja pary CantoraEdytuj

 
Funkcja pary Cantora przyporządkowuje liczbę naturalną dowolnej parze liczb naturalnych

Funkcja pary Cantora jest funkcją

 

daną wzorem

 

Wartość otrzymaną przez zastosowanie tej funkcji do liczb   i   często oznacza się jako  

Definicja ta może być indukcyjnie rozszerzana do funkcji krotkowej Cantora

 

następująco

 

Odwracanie funkcji pary CantoraEdytuj

Niech dane będzie   jako

 

i powiedzmy, że chcemy znaleźć   i  

Zdefiniujmy pomocniczo:

 
 
 

gdzie   jest  -tą liczbą trójkątną.

Rozwiązując równanie:

 

z   jako funkcją parametru   dostaniemy:

 

co jest ściśle rosnące i ciągłe dla nieujemnego rzeczywistego  

Skoro

 

dostajemy

 

skąd

 

Tak więc, aby wyznaczyć   i   z   postępujemy następująco:

 
 
 
 

Skoro funkcja Cantora jest odwracalna, musi być różnowartościowa i na.

BibliografiaEdytuj