Otwórz menu główne

Gabinet Wszystkich Talentów

Baron Grenville, pierwszy lord skarbu
Charles James Fox, minister spraw zagranicznych
Wicehrabia Howick, pierwszy lord Admiralicji, minister spraw zagranicznych
Baron Erskine, lord kanclerz
Hrabia FitzWilliam, lord przewodniczący Rady, minister bez teki
Wicehrabia Sidmouth, lord tajnej pieczęci, lord przewodniczący Rady
Baron Holland, lord tajnej pieczęci
Hrabia Spencer, minister spraw wewnętrznych
William Windham, minister wojny i kolonii
Thomas Grenville, pierwszy lord Admiralicji
Henry Petty, kanclerz skarbu
Baron Ellenborough, Najwyższy Sędzia Sądu Ławy Królewskiej

Gabinet Wszystkich Talentów (en. Ministry of All the Talents) pod przewodnictwem Williama Grenville’a, 1. barona Grenville, powstał po śmierci Williama Pitta Młodszego 11 lutego 1806 Ponieważ Wielka Brytania toczyła wówczas wojnę z napoleońską Francją Grenville zapowiedział powołanie gabinetu składającego się z przedstawicieli wszystkich frakcji politycznych. Gabinetu nie poparli tylko stronnicy zmarłego Pitta pod przewodnictwem George’a Canninga.

Gabinet Grenville’a nie odniósł większych sukcesów, przede wszystkim nie zakończył wojny z Francją. Udało się tylko przeprowadzić ustawę zakazującą handlu niewolnikami w Imperium Brytyjskim. Rząd upadł w wyniku sporu o równouprawnienie katolików.

Członkowie gabinetuEdytuj