Gabinet Wszystkich Talentów

Gabinet Wszystkich Talentów (en. Ministry of All the Talents) pod przewodnictwem Williama Grenville’a, 1. barona Grenville, powstał po śmierci Williama Pitta Młodszego 11 lutego 1806 Ponieważ Wielka Brytania toczyła wówczas wojnę z napoleońską Francją Grenville zapowiedział powołanie gabinetu składającego się z przedstawicieli wszystkich frakcji politycznych. Gabinetu nie poparli tylko stronnicy zmarłego Pitta pod przewodnictwem George’a Canninga.

Baron Grenville, pierwszy lord skarbu
Charles James Fox, minister spraw zagranicznych
Wicehrabia Howick, pierwszy lord Admiralicji, minister spraw zagranicznych
Baron Erskine, lord kanclerz
Hrabia FitzWilliam, lord przewodniczący Rady, minister bez teki
Wicehrabia Sidmouth, lord tajnej pieczęci, lord przewodniczący Rady
Baron Holland, lord tajnej pieczęci
Hrabia Spencer, minister spraw wewnętrznych
William Windham, minister wojny i kolonii
Thomas Grenville, pierwszy lord Admiralicji
Henry Petty, kanclerz skarbu
Baron Ellenborough, Najwyższy Sędzia Sądu Ławy Królewskiej

Gabinet Grenville’a nie odniósł większych sukcesów, przede wszystkim nie zakończył wojny z Francją. Udało się tylko przeprowadzić ustawę zakazującą handlu niewolnikami w Imperium Brytyjskim. Rząd upadł w wyniku sporu o równouprawnienie katolików.

Członkowie gabinetu

edytuj
Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Pierwszy lord skarbu
Przewodniczący Izby Lordów
William Grenville, 1. baron Grenville 1806–1807
Minister spraw zagranicznych
Przewodniczący Izby Gmin
Charles James Fox
Charles Grey, wicehrabia Howick
1806
1806–1807
Lord kanclerz Thomas Erskine, 1. baron Erskine 1806–1807
Lord przewodniczący Rady William FitzWilliam, 4. hrabia FitzWilliam
Henry Addington, 1. wicehrabia Sidmouth
1806
1806–1807
Lord tajnej pieczęci Henry Addington, 1. wicehrabia Sidmouth
Henry Vassall-Fox, 3. baron Holland
1806
1806–1807
Minister spraw wewnętrznych George Spencer, 2. hrabia Spencer 1806–1807
Minister wojny i kolonii William Windham 1806–1807
Pierwszy lord Admiralicji Charles Grey, wicehrabia Howick
Thomas Grenville
1806
1806–1807
Kanclerz skarbu Henry Petty 1806–1807
Generał artylerii Francis Rawdon-Hastings, 2. hrabia Moira 1806–1807
Najwyższy Sędzia Sądu Ławy Królewskiej Edward Law, 1. baron Ellenborough 1806–1807
Minister bez teki William FitzWilliam, 4. hrabia FitzWilliam 1806–1807