Galaktitol

związek chemiczny

Galaktitol jest alkoholem cukrowym, produkt redukcji galaktozy[2]. Ma lekko słodki smak[2]. U chorych na formę galaktozemii wywołaną brakiem galaktokinazy, gromadzący się galaktitol wykazuje działanie neurotoksyczne, wywołując zmętnienie soczewki oka (zaćmę)[3][4].

Galaktikol
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C6H14O6

Masa molowa

182,17 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

608-66-2

PubChem

11850

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Galaktitol powstaje z galaktozy w reakcji katalitycznej przez reduktazę aldozową.

Innym powszechnym zaburzeniem metabolizmu galaktozy jest brak urydylilotransferazy galaktozo-1-fosforanowej, autosomalnego zaburzenia recesywnego, które również powoduje gromadzenie się galaktitolu w wyniku zwiększonego stężenia galaktozo-1-fosforanu i galaktozy. Zaburzenie to prowadzi do hepatosplenomegalii i dysfunkcji poznawczych, a także zaćmy z powodu gromadzenia się galaktitolu.

Przypisy

edytuj
  1. a b Dulcitol, karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich, Merck, 24 lutego 2020, numer katalogowy: D0256 [dostęp 2021-11-03]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. a b Galactitol, [w:] PubChem, United States National Library of Medicine, CID: 11850 [dostęp 2019-06-01] (ang.).
  3. Peter Grimm i inni, Żywienie. Atlas i podręcznik, wyd. 1, Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 38, ISBN 978-83-7609-653-7, OCLC 812586971.
  4. Galactokinase Deficiency. Background, Pathophysiology, Epidemiology [online], 8 października 2018 [dostęp 2019-06-01].