Otwórz menu główne

Gospodarka BurundiBurundi jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym. Według danych z 2008 roku, rolnictwo dostarcza 32,9% PKB, a także zatrudnia ponad 93% obywateli czynnych zawodowo. Gospodarka Burundi jest ciężko doświadczana przez trwającą wojnę domową, wysokim przyrostem ludności, a także postępującą erozją gleb. ONZ zalicza ten kraj do grupy jednych z najsłabiej rozwiniętych państwa świata (tzw. LDC – Least Developed Countries) [1].

Gospodarka Burundi
Rybacy na Jeziorze Tanganika
Rybacy na Jeziorze Tanganika
Informacje ogólne
Waluta frank burundyjski
Bank centralny Narodowy Bank Burundi
Rok podatkowy Rok kalendarzowy
Organizacje gospodarcze UA, WTO
Dane statystyczne
PKB (nominalny) 1,32 mld USD (2008)
PKB (ważony PSN) 3,24 mln USD (2008)
PKB per capita 400 USD
Wzrost PKB 4,5% (2008)
Struktura PKB rolnictwo (32,9%), przemysł (21,3%), usługi (45,8%)
Inflacja 12%
Wymiana handlowa
Eksport 47 mln $ (2008)
Towary eksportowane bawełna, kawa, cukier, herbata
Główni partnerzy Niemcy 31,3%, Pakistan 6,8%, Belgia 5,8%, Szwecja 4,2%, Rwanda 4,1%
Import 307 mln $ (2008)
Towary importowane artykuły powszedniego użytku, paliwa, jedzenie
Główni partnerzy Arabia Saudyjska 17%, Kenia 11,4%, Belgia 8,7%, Francja 6,1%, Niemcy 5,4%
Zatrudnienie
Siła robocza 2,99 mln (stan na rok 2002)
Struktura zatrudnienia rolnictwo 93,6%, przemysł 2,3%, usługi 4,1%
Przeciętne wynagrodzenie bark danych
Płaca minimalna brak danych
Stopa bezrobocia brak danych
Wskaźniki jakości życia
Ludność poniżej progu ubóstwa 68% (2002 szacunk.)
Współczynnik Giniego 42,4
Wskaźnik rozwoju społecznego (2009) – 0,394 – nisko rozwinięty
Finanse publiczne
Dług publiczny 1,2 mld USD
Deficyt budżetowy {{{deficyt}}}
Przychody budżetowe 292,2 mln USD
Wydatki budżetowe 351,3 mln USD
Pomoc gospodarcza 97,2 mln USD

Spis treści

Gałęzie gospodarkiEdytuj

RolnictwoEdytuj

Głównym produktem eksportowym Burundi jest kawa oraz herbata. Oba produkty stanowią ponad 39% całego dochodu prowadzonego z eksportu. Innymi ważnymi produktami rolnymi są banany oraz bawełna.

Burundi jako kraj rolniczy jest doświadczany przez wahania cen produktów rolniczych na rynkach światowych. Fakt ten powoduje że budżet państwa jest silnie uzależniony od sytuacji na zagranicznych rynkach.

Obecnie sporym problem rolnictwa w Burundi jest postępująca erozja gleb. Fakt ten powoduje głównie brak odpowiedniego nawożenia gleby, a także nierówne opady deszczu w ciągu roku. Sytuacja ta powoduje że produkcja rolna spada a tym samym dochód państwa, jak i pojedynczych gospodarstw rolnych spada.

PrzemysłEdytuj

Burundi posiada słabo rozwinięty przemysł który jest ukierunkowany głównie na potrzeby związane z rolnictwem. Mimo odkrytych złóż ropy naftowej, żelaza oraz niklu, brakuje inwestorów którzy są w stanie zainwestować pieniądze w sektorze wydobywczym. Głównym powodem zaistniałej sytuacji są konflikty wewnętrzne targające Burundi od wielu lat.

Brak dostępu do morza powoduje że koszty transportu towarów z Burundi jest wysoki a to odstrasza wielu potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców chcących podjąć inwestycji w Burundi.

Pomoc międzynarodowaEdytuj

Burundi jest krajem silnie uzależnionym od pomocy międzynarodowej. Dług Burundi wobec państw zagranicznych sięga 1,2 mld dolarów amerykańskich. Spłata owego zadłużenia stanowi spory problem dla budżetu Burundi którego deficyt budżetowy sięga ponad 60 mln dolarów.

Burundi dostaję pomoc z zagranicy, a także od takich instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy albo Bank Światowy. Ocenia się, że łączna suma pomocy zagranicznej dla Burundi sięga ponad 93 mln dolarów rocznie (stan na rok 2000).

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj