Granityzacja

Granityzacja jest to proces metamorficzny zachodzący w skorupie ziemskiej, który prowadzi do powstania nowych skał podobnych do granitu. Granityzacja zachodzi wskutek dopływu do skały jonów krzemu, potasu i sodu, które wypierają z niej jony wapnia, magnezu i żelaza.