Harmonika (matematyka)

Harmonikafunkcja postaci:

gdzie:

amplituda,
– prędkość kątowa (pulsacja),
– faza początkowa.

Inną, równoważną postacią harmoniki jest zapis:

gdzie wielkości są elementami trójkąta prostokątnego w przestrzeni fazowej i:

Zmiany wartości harmoniki nazywa się drganiami harmonicznymi.

Harmoniki to funkcje okresowe o okresie:

Kombinacja liniowa kilku harmonik jest ciągle harmoniką o tej samej częstotliwości, odpowiedniej amplitudzie i fazie (które można wyznaczyć zarówno graficznie, jak i liczbowo).

Zobacz też edytuj