Herb województwa kaliskiego

Herb województwa kaliskiegoherb ziemski, pierwotny herb Wielkopolski właściwej (województwa kaliskiego i poznańskiego), element herbu Korony Królestwa Polskiego w latach 13861501, herb województwa kaliskiego (13141793), województwa kaliskiego w Królestwie Kongresowym (18161837), guberni kaliskiej (18371844), element herbu guberni warszawskiej (18441869), a także herb Kaliskiego i wschodniej Wielkopolski.

Herb województwa kaliskiego
Ilustracja
Typ herbu

ziemski, wojewódzki

Blazonowanie edytuj

Herb przedstawiał w polu szachowanym srebrno-czerwonym głowę bawołu (tura lub żubra) czarną, w koronie złotej pomiędzy rogami i ze złotym kolcem w nozdrzach[1].

Mobilia: bawół – symbol szlachetności, mocy, opieki nad słabszym; korona – symbol mocy, siły, udostojnienia, nagrody za wyjątkowe męstwo (nadawany przez monarchę).

Opisy w źródłach historycznych edytuj

Ziemia kaliska czwarta, nosi ukoronowaną głowę żubra, z pierścieniem zwisającym z nosa, na szachownicy częściowo białej, a częściowo czerwonej.

Województwo kaliskie nosi głowę bawolą na szachownicy w koronie złotej, pola czerwone i białe, pierścień przez nozdrza.

Woiewodztwo Káliskie nośi Zubrza głowe, máiac Korone złota miedzy rogámi, przez nozdrze kołko, pole wszystko iáko száchownicá, białłe y cżerwone.

Herbem jego była Wieniawa, t. j. głowa żubra w koronie z pierścieniem, przechodzącym przez nozdrza, na polu w szachownicę z barwy białej i czerwonej ułożonem.

Historia edytuj

W Królestwie Kongresowym edytuj

Historyczny herb ziemi kaliskiej został w XIX wieku włączony wraz ze zmodyfikowanymi herbami ziemi wieluńskiej oraz województwa sieradzkiego w herb nowego województwa kaliskiego.

II Rzeczpospolita edytuj

Według przygotowanego w 1928 roku projektu rozporządzenia prezydenta II Rzeczypospolitej herb dawnego województwa kaliskiego miał stanowić część herbu województwa łódzkiego.

Współcześnie edytuj

Dawny herb województwa kaliskiego na tarczy hiszpańskiej jest dziś herbem powiatu kaliskiego. Można go też odnaleźć w herbie powiatu krotoszyńskiego.

Galeria edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Kuczyński S., Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993
  • Osiemnaście wieków Kalisza, t. 1–3, pod red. A. Gieysztora, Kalisz 1960–1962
  • Projekt Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania herbów województwom, AAN, PRM 59-10
  • Rocznik Wielkopolski Wschodniej, t. 3, Poznań 1975
  • Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003