herb Hippocentaurus

Holszańscy herbu Hippocentaurus - ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego z Holszan, który uległ rutenizacji. Ród Holszańskich był spokrewniony z Jagiellonami. Protoplastą rodu był Algimantas (Olgimunt) - litewski kunigas (możnowładca).

Jedną z przedstawicielek tego rodu była czwarta żona króla Władysława Jagiełły - Zofia (Sonka) Holszańska, która urodziła zwycięzcy spod Grunwaldu upragnionych synów - późniejszych królów: Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Członkowie roduEdytuj

Zobacz teżEdytuj