Indianie Ameryki Południowej

rdzenne ludy Ameryki Południowej

Indianie Ameryki Południowejautochtoniczna ludność Ameryki Południowej, to znaczy ludność, która zamieszkiwała te obszary długo przed początkiem kolonizacji europejskiej (konkwisty).

Autochtoniczna ludność Ameryki Południowej

Indian Ameryki Południowej grupuje się według języków, środowiska zamieszkania i podobieństw kulturowych.

Przykładowy podział i wybrane plemiona edytuj

Zobacz też edytuj