Instalacja okrętowa

Instalacja okrętowa – zestaw urządzeń służących do przesyłania mediów zapewniających funkcjonowanie statku (okrętu). Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do kierowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, zbiorniki, bezpieczniki, filtry, przetworniki i inne.

Przykłady instalacji okrętowych
Nazwa instalacji Zastosowanie Uwagi
paliwowa zasilanie w paliwo silników głównych, pomocniczych, kotłów okrętowych
smarująca smarowanie silników głównych, pomocniczych, sprężarek, przekładni i innych mechanizmów pomocniczych
chłodząca chłodzenie skraplaczy (statki parowe), silników i mechanizmów pomocniczych zamknięta – woda słodka; otwarta – woda zaburtowa
rozruchowa rozruch silników spalinowych głównych i pomocniczych pneumatyczna; elektryczna
parowa zasilanie silników, turbin parowych, innych urządzeń np. kabestanów, wind kotwicznych, maszynek sterowych, urządzeń grzewczych pary grzewczej, technologicznej, przegrzanej
podgrzewania paliwa upłynnianie, zmniejszanie lepkości paliwa (mazut, oleje średnie) – dla instalacji paliwowych kotłów okrętowych, silników wysokoprężnych wolnoobrotowych i średnioobrotowych przeważnie zasilane parą
wydechowa odprowadzanie spalin z silników spalinowych tłokowych wylotowa – turbiny gazowe, spalinowa – kotły
wlotowa powietrza dostarczanie powietrza do turbin gazowych
skroplinowa skraplanie i dostarczanie wody odzyskanej z pary wodnej (skropliny) zasilającej silniki parowe do zbiorników, odprowadzanie wody z instalacji klimatyzacyjnych
zasilająca (wody kotłowej) zasilanie w wodę (woda kotłowa) kotły okrętowe, pobieranie jej z lądu (wyparki – odsalacz wody morskiej)
kontrolno – pomiarowa nadzorowanie funkcjonowania siłowni okrętowych i innych urządzeń
sterująca i automatyki sterowanie silnikami, urządzeniami statkowymi, okrętowymi CMK, siłownie bezwachtowe, sterowanie statkiem
elektryczna zasilanie w energię napędowych silników elektrycznych (np. siłownie spalinowo – elektryczne), maszyn, urządzeń elektrycznych, oświetlenia prądu zmiennego, stałego; niskiego i średniego napięcia
elektryczna awaryjna zasilanie oświetlenia prądem o bezpiecznym napięciu, istotnych urządzeń energią elektryczną z akumulatorów, i awaryjnych agregatów prądotwórczych
osuszająca osuszanie statku z przedostającej się do zęzy wody inaczej zęzowa
balastowa pobieranie i opróżnianie wody ze zbiorników balastowych oraz przemieszczanie jej pomiędzy tymi zbiornikami (balastowanie)
hydrauliczna zasilanie silników i urządzeń hydraulicznych – windy, dźwigi statkowe, kabestany, stery strumieniowe, zmykanie drzwi wodoszczelnych, sterowanie śrubami nastawnymi, stabilizatorami aktywnymi
sprężonego powietrza zasilanie w czynnik roboczy maszyn i urządzeń, siłowników pneumatycznych, narzędzi pneumatycznych, instalacji rozruchowej silników, na okrętach podwodnych i lodołamaczach tworzenie kurtyn powietrznych wokół kadłuba
wentylacyjna wentylacja pomieszczeń statkowych – kabin, kuchni, siłowni, ładowni, kotłowni itp., na okrętach instalacja filtro – wentylacyjna (ochrona przed skutkami użycia broni masowego rażenia) nawiewowa, wyciągowa
klimatyzacyjna utrzymywanie optymalnych warunków do pracy i przebywania ludzi, w wyjątkowych przypadkach stosowana w ładowniach statków przewożących specjalne ładunki (np. banany) na okrętach wytwarza nadciśnienie w cytadeli oraz chroni przed działaniem broni masowego rażenia
alarmowa powiadamia o zagrożeniach dzięki czujkom alarmowym (termicznym, dymowym), przyciskom alarmowym, dzwonkom alarmowym
przeciwpożarowa służy do gaszenia pożarów: ręcznie (instalacje hydrantowe, pianowe), automatycznie (instalacje tryskaczowe, CO2, halonowe) halony są stosowane na okrętach tylko sporadycznie
gazu obojętnego na tankowcach do wypełniania pustek w zbiornikach z łatwopalnym ładunkiem (ropa, ropopochodne) tzw. inertgaz – uzyskiwany ze spalin
przeładunkowa (pompowe) przeładunek cieczy i gazów skroplonych na zbiornikowcach pomiędzy zbiornikami oraz przy za- i wyładunku
gazowa odzyskująca ulatniający się gaz LPG, LNG na gazowcach i kierująca go do silników i kotłów statkowych
ogrzewcza ogrzewania ładunku (np. płynnej siarki), pomieszczeń statkowych, zbiorników paliwa (np. rozchodowych), przeciwdziałania oblodzeniu pokładu, urządzeń pokładowych
wody zaburtowej do chłodzenia (instalacja chłodząca), kiedyś również do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów, mycie kuchni, pomieszczeń socjalnych) instalacja hydrantowa jest też instalacją wody zaburtowej
chłodnicza chłodzenia ładowni i ładunku, magazynów statkowych (czasami dostarcza medium do instalacji klimatyzacyjnej)
wody słodkiej do celów technologicznych, bytowych, chłodzenie silników (obieg zamknięty)
sanitarna (ściekowa) odprowadzenie nieczystości płynnych – ścieków bytowych (jednostki rybackie technologicznych) czasami podział na instalacje ścieków szarych i czarnych – czasami wykonywane jako instalacje podciśnieniowe
sygnalizacji i łączności (przewodowe) dzwonki sygnalizacyjne, syreny, buczki, światła (sygnalizacyjne) m.in. telegraf maszynowy, syreny i lampy stroboskopowe – przy drzwiach wodoszczelnych, przyzywanie mechanika wachtowego w pomieszczeniu siłowni do CMK, telefonu, światła sygnalizacyjne, syreny okrętowe
rury foniczne (łączące mostek z maszyną lub kuchnię z mesą) – używane dawniej na statkach
telefony, domofony, telefony głośnomówiące
rozgłośnie statkowe
komputerowa (sieć logiczna) intranet statkowy, sterowanie i automatyka okrętowa m.in. system magazynowo – kasowy na statkach pasażerskich
telewizji przemysłowej m.in. nadzór nad siłownią bezwachtową, furtami dziobowymi na promach pasażerskich, ładowniami na statkach RORO, ułatwienie manewrów portowych
antenowa rozprowadzanie sygnału do radioodbiorników i telewizorów w pomieszczeniach pasażerskich, załogowych, a przede wszystkim radiostacji i radarów statkowych
spłukiwania okrętu dezaktywacja okrętu po przejściu nad nim opadu promieniotwórczego po wybuchu jądrowym, zastosowaniu bojowych środków trujących, broni biologicznej okręty marynarki wojennej
demagnetyzująca zmniejsza lub likwiduje pole magnetyczne okrętu okręty marynarki wojennej
dymotwórcza wytwarzanie zasłon dymnych okręty marynarki wojennej
schładzająca spaliny zmniejszenie promieniowania podczerwonego emitowanego przez okręt – szczególnie wyposażonego w turbiny gazowe okręty marynarki wojennej
szasowania balastów do szybkiego wypychania wody ze zbiorników balastowych na okręcie podwodnym za pomocą sprężonego powietrza okręty marynarki wojennej

GaleriaEdytuj