Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 4 zakłady i 2 pracownie naukow3[2]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora[3]. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z naukami o sztukach pięknych, a w szczególności z historią sztuki Śląska i Polski od wczesnego średniowiecza do współczesności, związkami sztuki śląskiej i polskiej ze sztuką europejską, sztuką Europy Zachodniej, metodologią i teorią historii sztuki oraz konserwatorstwem i ochroną zabytków[4].

Instytut oferuje studia na kierunku historia sztuki[5]. Aktualnie na instytucie kształci się 368 studentów w trybie dziennym i zaocznym[6]. Instytut wydaje własny kwartalnik - "Quart", będący podstawowym czasopismem dla wszystkich badaczy historii sztuki tego regionu[7]. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową, liczącą blisko 46 tysięcy woluminów[8]. Siedzibą instytutu jest budynek należący do książąt piastowskich we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 36[9].

Instytut Historii Sztuki UWr należy do jednych z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek na polu historii sztuki w Polsce. Tradycje instytutu sięgają końca II wojny światowej, kiedy na odnowionym polskim Uniwersytecie Wrocławskim utworzono w 1946 roku Katedrę Historii Sztuki, która w 1994 roku została przekształcona w instytut[10].

AdresEdytuj

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław

Władze (2012-2016)Edytuj

Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek
Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Cezary Wąs
Kierownik studiów wieczorowych: dr hab. Rafał Eysmontt
Kierownik podyplomowego studium Wiedzy o Sztuce: dr Arkadiusz Wojtyła

Poczet dyrektorówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Instytut kształci studentów na kierunku historia sztuki w trybie dziennym i wieczorowym, na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) i magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia)[5].

Instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe[5]:

 • Podyplomowe Studia Wiedzy o Sztuce
 • Podyplomowe Studia Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Zakład Historii Sztuki Pradziejowej i ŚredniowiecznejEdytuj

Skład osobowy
 • Kierownik: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr
 • dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr
 • dr doc. Jacek Witkowski
 • dr Aleksandra Barbara Szewczyk

Zakład Historii Sztuki Renesansu i ReformacjiEdytuj

 
prof. Jan Harasimowicz, jeden z wybitniejszych nauczycieli akademickich instytutu
Skład osobowy
 • Kierownik: prof. dr hab. Jan Harasimowicz
 • dr Aleksandra Lipińska
 • dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr
 • dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
 • dr Marcin Wisłocki

Zakład Historii Sztuki i Kultury BarokuEdytuj

Skład osobowy

Zakład Historii Sztuki NowoczesnejEdytuj

Skład osobowy

Pracownia Dokumentacji Zabytków SztukiEdytuj

Skład osobowy
 • Kierownik: dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą NowoczesnąEdytuj

Skład osobowy

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UWrEdytuj

Skład osobowy
 • Kierownik: mgr Wiesława Neuhoff
 • mgr Ryszard Hołownia
 • mgr Izabela Magdziarczyk

SiedzibaEdytuj

Siedzibą instytutu jest budynek należący do książąt piastowskich we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 36. który w 2003 roku przeszedł gruntowny remont i modernizację. Budynek ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych oraz seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki "Szewska 36", a w jego podziemiach znajduje się bufet dla studentów.[9].

Doktoraty honoris causa UWr przyznane z inicjatywy instytutuEdytuj

Instytut Historii Sztuki UWr był inicjatorem przyznania siedemnastu godności doktora honoris causa uczelni[11]:

DziałaniaEdytuj

Dzięki zaangażowaniu studentów historii sztuki, od stycznia 2005 roku działa w podziemiu Instytutu Galeria Szewska 36. Od początku działalności organizowane są tu wystawy malarstwa, fotografii, rysunku oraz pokazy video. Celem inicjatywy jest propagowanie młodej sztuki, przede wszystkim absolwentów państwowych uczelni artystycznych w Polsce. Swoje prezentacje mieli tu tacy artyści, jak Basia Bańda, Magda Bielesz, Anna Sieradzka-Kubacka, Maciek Rudnicki, Rafał Wilk, Agata Janicka, Patrycja Mastej, Magdalena Hotloś, Mirosław Rajkowski, Marek Straszak i wielu innych. Podczas wernisaży grali tu m.in. Skalpel, Sitka Boyzz, Kunstbande.

PrzypisyEdytuj

 1. Struktura organizacyjna WNHiP UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 2. Struktura organizacyjna IHSz UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 3. Uprawnienia do nadawania tytułów przez WNHiP UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 4. Profil IHSz UWr w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 5. a b c Studia oferowane przez IHSz UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 6. Studenci według trybu i kierunku studiów - stan na 31.12.2011 roku [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 7. Informacje o kwartalniku "Quart" na stronie IHSz UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 8. Informacje o Bibliotece IHSz UWr [on-line] [dostęp: 31.10.2012]
 9. a b Siedziba IHSz UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 10. Dzieje IHSz UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 11. Kalendarz Akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Wrocławskiego

Linki zewnętrzneEdytuj