Jarosław Czubiński

polski radca prawny, dyplomata

Jarosław Czubiński (ur. 25 października 1960 we Wrocławiu) – polski prawnik, radca prawny, dyplomata i konsul, Konsul Generalny w Królewcu (2002–2008), Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej (2010–2012) oraz ambasador na Litwie (2013–2017).

Jarosław Czubiński
Data i miejsce urodzenia

25 października 1960
Wrocław

Konsul Generalny RP w Królewcu
Okres

od 2002
do 2008

Poprzednik

Andrzej Janicki-Rola

Następca

Marek Gołkowski

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
Okres

od 2010
do 2012

Poprzednik

Rafał Wiśniewski

Następca

Mirosław Gajewski

Ambasador RP w Litwie
Okres

od 17 lipca 2013
do 31 maja 2017

Poprzednik

Janusz Skolimowski

Następca

Urszula Doroszewska

Życiorys Edytuj

W 1984 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne[1]. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zdał egzaminy sędziowski i radcowski.

W 1984 odbył staż zawodowy w Instytucie Problematyki Przestępczości. W 1985 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Do 1990 pracował w Departamencie Prawno-Traktatowym, gdzie pełnił funkcję m.in. radcy prawnego. W latach 1990–1995 był zatrudniony w Konsulacie Generalnym oraz Ambasadzie w Mińsku na stanowiskach attaché, wicekonsula oraz II sekretarza.

Po powrocie do kraju był doradcą ministra oraz pełniącym obowiązku kierownika Wydziału Prawno-Konsularnego w Departamencie Konsularnym i Wychodźstwa MSZ. W 1997 został naczelnikiem Wydziału Opieki Konsularnej, a rok później wicedyrektorem Departamentu Konsularnego. W latach 1998–2002 pełnił obowiązki dyrektora tego Departamentu, a po reorganizacji – Departamentu Konsularnego i Polonii.

Od 2002 do 2008 pracował na stanowisku Konsula Generalnego RP w Królewcu. W uznaniu zasług we wdrażaniu nowych rozwiązań w służbie dyplomatyczno-konsularnej czasie Minister Spraw Zagranicznych nadał Czubińskiemu honorowy tytuł konsula roku[1]. 8 października 2008 r. został pierwszą osobą uhonorowaną tytułem „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”[2]. Po powrocie do Polski objął funkcję szefa Departamentu Konsularnego i Polonii (później Departamentu Konsularnego). W latach 2010–2012 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

19 czerwca 2013 został mianowany Ambasadorem RP w Republice Litewskiej[3], listy uwierzytelniające wręczył 17 lipca tego samego roku[4]. Misję zakończył 31 maja 2017[5].

Przypisy Edytuj

Bibliografia Edytuj